Vastuullista työelämää? Kyllä kiitos!

Organisaatioilta vaaditaan yhä laajempaa ja aidompaa vastuullisuutta. Puutteet toiminnassa päätyvät herkästi suuren yleisön ruodittavaksi, kuten on käynyt esimerkiksi Helsingin kaupungin jo kuukausia kestäneessä palkkasotkussa. Mitä kaikkia näkökulmia pitäisi huomioida, kun työelämän vastuullisuutta kehitetään? Aihetta avaa johtamisen yliopistonopettaja Soili Hyvönen, joka koordinoi ja on yksi opettajista Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa.

Tämän päivän maailmassa organisaatioilla ei ole varaa vastuullisuusvirheisiin. Virheisiin puututaan välittömästi, ja sen jälkeen siitä tietävät kaikki, kiitos sosiaalisen median.

Viimeaikaisesta uutisoinnista on jäänyt mieleen esimerkiksi Helsingin kaupungin palkkasotku, joka on kestänyt jo kuukausia ja on oikeutetusti saanut runsaasti palstatilaa mediassa.

Mistä sitten oikeastaan puhutaan, kun puhutaan vastuullisesta työelämästä?

Muistetaanko organisaation sosiaalinen vastuullisuus?

Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan vapaaehtoista sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden huomioimista liiketoiminnassa. Nykyään painotetaan yhä enemmän ekologista vastuullisuutta, kun luontokato uhkaa maapalloa tiivistyvällä tahdilla. Huomiomme siis kiinnittyy paljolti ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Välillä kuitenkin myös sosiaalinen vastuullisuus nostaa päätään. Puhutaan siitä, kuinka organisaation toiminta vaikuttaa ihmisiin sen ympärillä ja miten vastuullisesti organisaatio kohtelee työntekijöitään.

Organisaation sisäinen keskustelu voi koskea töiden jakamista reilusti tai työn sisällöllistä mielekkyyttä. Ja kuten Helsingin kaupungin palkkasotkussa: sitä että työnantaja täyttää perustehtävänsä maksaa työntekijälle korvauksen työstä. Tämä liittyy läheisesti taloudelliseen vastuullisuuteen eli hyvään ja tehokkaaseen resurssien käyttöön ja taloudenhoitoon.

Vastuullisuus näkyy asioiden ja ihmisten johtamisessa

Kuinka organisaatio, joka koostuu ihmisistä – jotka tekevät virheitä – voi toimia vastuullisesti?

Vastuullisuudessa on hyvä ottaa huomioon sekä asioiden että ihmisten johtamista koskevat näkökulmat.

Anna-Maija Lämsän kehittämän vastuullisen johtamisen talomallin mukaan asioiden johtamisessa korostuu vastuullisen toiminnan suunnittelu sekä strategisella että prosessien tasolla. On siis suunniteltava vastuullisuutta pitkällä tähtäimellä ja tehtävä valintoja, joille löytyy vankat perustelut.

Ihmisten johtaminen pitää sisällään sellaisen organisaatiokulttuurin edistämisen, joka on johdonmukainen ja läpinäkyvä. Lisäksi on saatava työntekijät mukaan niin, että vastuullisuus näkyy organisaation arjessa, jolloin vastuullisuudesta kertovista teoista voidaan myös viestiä ulospäin.

Vastuullisuus tuottaa organisaatioille paremman maineen lisäksi hyvää tulosta ja kykyä sopeutua nopeammin muutoksiin. Yksilötasolla vastuullisuus tuo hyvinvointia, turvallisuutta ja tasa-arvoa.

Vastuullisuus tuottaa organisaatioille paremman maineen lisäksi hyvää tulosta ja kykyä sopeutua nopeammin muutoksiin. Yksilötasolla vastuullisuus tuo hyvinvointia, turvallisuutta ja tasa-arvoa.

Tuskin löytyy yritystä, joka ei näitä itselleen haluaisi. Ja kukapa ei haluaisi työskennellä tällaisessa työpaikassa. Siksipä kyllä kiitos vastuullisuudelle työelämässä!

Jos haluat oppia lisää vastuullisuudesta työelämässä, Jyväskylän yliopiston Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuus tarjoaa siihen oivan mahdollisuuden. Alkuun opinnoissasi pääset ilmaisella Johdanto vastuulliseen työelämään -kurssilla.

KTM Soili HyvönenSoili Hyvönen, johtaminen, JYU avoin yliopisto
Yliopistonopettaja, johtaminen, avoin yliopisto

Kiitos blogitekstin kommentoinnista johtamisen opettajakollega Piia Leppämäelle.

Syvenny lisää