19.09.2018

Laita tilit täsmäämään: Laskentatoimen perusteet (5 op) -kurssin lähiopetus Jyväskylässä 9.11. alkaen

Opi tiukkaa ja tarpeellista asiaa laadukkaasti lähiopetuksessa. Laskentatoimen perusteet -kurssilla opit muun muassa kirjanpidon perusteet, ja laskentatoimen hyödyntämistä päätöksenteossa. Kurssin lähiopetusta on tarjolla marraskuussa Jyväskylässä ja maaliskuussa Helsingissä.

Laskentatoimen perusteet -kurssin suorittamisen jälkeen osaat muun muassa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet sekä laatia laskentatoimen raportteja ja hyödyntää niitä päätöksenteossa. Kurssille ei ole esitietovaatimuksia. 

Opintojakso on osa liiketoimintaosaamisen perusopintoja (28 op).

Kuva: Charles Deluvio