Hakuesseen ohjeet sekä valintamenettely

Hakuesseen ohjeet

Voit käyttää halutessasi hakuesseenä perusopintojen viimeistä tehtävää ODKP157/ODKP342, jolloin tehtävästä saamasi arvosana on  Akateemiset valmiudet -osion pistemäärä.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä hakuesseen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Lue Hannu Heikkisen väitöskirjasta Draaman maailmat oppimisalueina luku 5.1. (s.136-141). Löydät väitöskirjan oheisen linkin takaa:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24952/9789513940065.pdf?sequence=1

 • Kuvaile draamakasvatuksen olemusta Heikkisen tekstin avulla. Peilaa lukemaasi omiin ajatuksiisi, käsityksiisi ja kokemuksiisi. Kerro esimerkkejä. Pohdi sivun 139 kuvion sisältöä valitsemistasi kahdesta näkökulmasta.
 • Esseen pituus 3-5 sivua (fontti Times New Roman; 12 pt; riviväli 1,5; marginaalit vasen n. 2,5, oikea n. 2). Käytä lähdeviitteitä.
 • Esseen arviointi asteikolla 1–5 (pääsyvaatimuksena vähintään arvosana 3).
 • Lisää esseesi liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen.

Valintamenettely

Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä kuitenkin siten, että Draamakasvatuksen perusopinnot -osiosta on saatava vähintään 1 piste ja Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP157/ODKP342 tai hakuesseen pohjalta -osiosta vähintään 3 pistettä. Mikäli johonkin ryhmään (Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opetuksessa tai yhteistyöoppilaitoksen opetuksessa) jää vapaita opiskelupaikkoja, muihin ryhmiin hakeneet voidaan ottaa haussa huomioon huolimatta erilaisesta hakuajankohdasta.

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

1. Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP157/ODKP342 tai hakuesseen pohjalta -osion pistemäärä.

2. Draamakasvatuksen perusopinnot suoritettu Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien

mukaisesti.

3. Soveltuva työkokemus -osion pistemäärä.

4. Opiskelumotivaatio, Tavoitteet ja opintojen tarve sekä Opintojen suunnitelmallisuus, opintokokonaisuuden suorittaminen opinto-oikeusaikana -osioiden yhteispistemäärä.

5. Arvonta.

Valintapisteytys:

 • Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (tai vastaavat) suoritettu vähintään hyvin tiedoin (0-2 pistettä)
  • perusopinnot kesken = 0 p, hakemus hylätään
  • draamakasvatuksen perusopintoja vastaavat muut opinnot = 1 p
  • draamakasvatuksen/ilmaisukasvatuksen perusopinnot Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmaa vastaavien osaamistavoitteiden mukaisesti = 2 p
 • Soveltutuvuus ja motivaatio draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen tai videoidun kuvauksen perusteella (0 - 2 p)
  • Epärealistinen kuvaus omasta soveltuvuudesta opiskelijaksi = 0 p
  • Realistinen ja opiskelumotivaatiota ilmaiseva kuvaus omasta soveltuvuudesta opiskelijaksi = 1 p
  • Monipuolinen, vahvaa opiskelumotivatiota ilmaiseva ja reflektoiva kuvaus omasta soveltuvuudesta opiskelijaksi = 2 p
 • Tavoitteet ja opintojen tarve (0-2 pistettä)
  • Tavoitteet eivät ole suhteessa oppiaineen osaamistavoitteisiin tai hakija ei osaa kuvata tavoitteitaan = 0 p
  • Ammatillisen kehittymisen tavoitteet = 1 p
  • Tavoitteena opetettavan aineen kelpoisuuden hankkiminen = 2 p
 • Opintojen suunnitelmallisuus, opintokokonaisuuden suorittaminen opinto-oikeusaikana (0-1 pistettä)
  • Ei suunnitelmaa tai suunnitelma epärealistinen = 0 p
  • Realistinen opiskeluaikataulu = 1 p
 • Soveltuva työkokemus (0-2 pistettä)
  • Ei liitteellä osoitettua kokemusta = 0 p
  • Alle 2 vuotta, osoitettu liitteellä = 1 p
  • Yli 2 vuotta osoitettu liitteellä = 2 p
 • Soveltuva aiempi harrastuneisuus (0-1 pistettä)
  • Ei liitteellä osoitettua aiempaa harrastustoimintaa = 0 p
  • Vähintään 6 kk kestänyt, liitteellä osoitettu harrastustoiminta = 1 p
 • Soveltuva aiempi koulutus (0-1 pistettä)
  • Ei liitteellä osoitettua aiempaa koulutusta = 0 p
  • Vähintään 2 op:n (tai 40 tunnin) liitteellä osoitettu koulutus/koulutukset = 1 p
 • Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP157 tai hakuesseen pohjalta (0-5 pistettä)
  • Arvioidaan avoimen yliopiston draamakasvatuksen oppiaineen arviointikriteerien mukaisesti

Maksimivalintapistemäärä:

16 pistettä.