Hakulomake draamakasvatuksen perusopinnot kesä 2018

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Haun ennakkovalmistelu

  • ennen sähköisen hakulomakkeen täyttämistä tutustu täytettäviin kohtiin ennakkoon. Valmistele tekstiä esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioi tekstit erillisestä dokumentista hakulomakkeelle.
  • valmistele etukäteen myös hakemukseen ladattava kooste (CV).

Lomakkeen täyttäminen

  • lomake tulee täyttää valmiiksi yhdellä kertaa.
  • täytä lomake huolellisesti. Kaikkiin kohtiin on vastattava.
  • lomakkeen lähettämisen jälkeen aukeaa vahvistussivu, josta käy ilmi, että lomake on lähetetty onnistuneesti.

Liitteiden lähettäminen

  • liitteiden koko ei saa ylittää suurinta sallittua kokoa. Mikäli yrität lähettää liian suuren liitteen, järjestelmä hylkää jo liittämäsi tiedostot ja sinun täytyy ladata liitteet uudelleen.
  • anna liitteelle seuraavanlainen nimi/otsikko: Sukunimi-Etunimi-kooste

JY:n tutkinto-opiskelijoiden maksuton kiintiö

  • Jos olet Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija, voit hakea draamakasvatuksen perusopintojen maksuttomaan kiintiöön (valitaan 15 opiskelijaa).

Hakuaika

HENKILÖTIEDOT
Tutkinto-opiskelu JY:ssa  


JY:N TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN MAKSUTON KIINTIÖ
JY:n tutkinto-opiskelijoiden maksuton kiintiö  


OPETUSPAIKAN VALINTA
Opetuspaikan valinta  


YHTEYSTIEDOT
VALINTAKRITEERIT
LIITE
Koosteen (CV) liittäminen hakemukseen.  


TULOSTEN ILMOITTAMINEN
Valinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille valintakirjeellä. Tulos voidaan hakijan suostumuksella antaa hänelle tiedoksi myös sähköpostiviestillä.
Tulosten ilmoitustapa