Arvostelu (liitteen todistuksesta tulee ilmetä arvosteluasteikko)