Todistus opinnoista tai opintorekisteriote (kahden henkilön oikeaksi todistama kopio alkuperäisestä)

Mikäli olet suorittanut opinnot muualla kuin Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, liitä hakemuksesi mukaan kahden henkilön oikeaksi todistama todistus tai opintorekisteriote.