Ilmiöitä solutasolta ekosysteemeihin.

 Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Millaisia erilaisia luontotyyppejä ja niiden tyyppilajeja Suomessa on? Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia? Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Biotieteiden opinnoissa löydät selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin.

Biologia_kuva_2

Voit opiskella bio- ja ympäristötieteiden perusopintoja

 • perehtymällä verkkoon tallennettuihin asiantuntijaluentoihin ja kirjallisuuteen
 • osallistumalla vain muutamiin lähiopetuksiin, kuten mielenkiintoisiin laboratoriotöihin
 • aloittamalla opintokokonaisuuden opinnot syyslukukaudella
 • kolme opintojaksoa täysin etäopiskeltavissa ja  suoritettavissa oman aikataulun mukaisesti 
 • osallistumalla  lähiopetuksiin  Jyväskylässä

Voit opiskella luonnonvarat ja ympäristö aineopintojen jaksoja

 • osallistumalla ilman edeltäviä opintoja opintojaksoille Ekologia, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet ja Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
 • perehtymällä ko. jaksojen opiskelumateriaaleihin ja tekemällä tehtävät
 • osallistumalla lajintuntemuksiin ja luontotyyppeihin liittyvillä opintojaksoilla laboratorioharjoituksiin ja maastotyöskentelyyn

Opinnot soveltuvat erityisesti biologian ja lääketieteen tutkintoon tähtääville, opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

”Preparoitavat eliöt olivat mielenkiintoisen erilaisia.”

”Oli hyvä, kun sai konkreettisesti itse tehdä ja nähdä asioita. Eri elimien tarkastelu oli todella opettavaista. Oli myös hyvä, että eri lajeja oli monia mitä saimme tarkastella.”

-Biotieteiden opiskelijat

Biologian alan tutkinto-opintoja suunnitteleville bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ovat osa biologian sekä luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmien opintoja. Opinnoista saa lisäosaamista, jota voi hyödyntää esim. biotalouteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä.

Avoimen yliopiston väyläopintoja tekevät voivat suorittaa ensimmäisen vuoden aikana bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) sekä rinnalla luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden opintojaksoja: Ekologia (3 op), Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op), Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op).

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Etsitkö osaamista biotalousalalle?  Tutustu osaamissalkkuun!  Osaamissalkku on nimitys laajalle erilaisten opintojaksojen kokonaisuudelle. Salkku sisältää monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Mukana on myös  Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja.

Luonnonvarat ja ympäristö aineopintojen opintojaksoja:

 

Lukuvuosi 2018-2019

 • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä 25 op  
 • BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op
 • BENP1003 Solun elämä 5 op

Luonnonvarat ja ympäristö aineopintojen opintojaksoja:

 • BENA2020 Ekologia 3 op, ilm. 1.-8-2017-31.7.2018
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet 3 op
 • BENA4027 Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat 3 op
 • BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3 op
 • BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin 4 op
 • BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1 3 op

Lukuvuosi 2017-2018

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojakso:
Opintojaksolle voit ilmoittautua 28.2.2018 saakka ja suorittaa 31.7.2018 mennessä. 

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Lukuvuosi 2017-2018

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojaksoja:

Lukuvuosi 2018-2019

 • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä 25 op
 • BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
 • BENA2020 Ekologia 3 op
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet 3 op
 • BENA4027 Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat 3 op
 • BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3 op
 • BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin 4 op

Suuntaatko lääketieteellisiin opintoihin?

Lääketieteellisiin opintoihin ja pääsykokeisiin valmentauduttaessa on avoimessa yliopistossa opiskeltu menestyksekkäästi biologian ja kemian opintoja. Nyt uutena on myös matematiikan perusopintojen Calculus 1 -kurssi. Opinnot tukevat valmentautumista myös farmasian ja maatalousmetsätieteellisen ja teknisen alan opintoihin.

 • Solun elämä 5 op
 • Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op
 • Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op
 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op
 • KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op
 • Calculus 1, 4 op

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2018-2019 järjestettävät opinnot

 • Solun elämä 5 op
 • Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op
 • Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op
 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op