Biotieteet ja ympäristötieteet

Opiskele biotieteitä ja ympäristötieteitä avoimessa yliopistossa. Ymmärrä elämän ja ympäristön monimuotoisuutta.

Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Millaisia erilaisia luontotyyppejä ja niiden tyyppilajeja Suomessa on? Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia? Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Biotieteiden opinnoissa löydät selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin. 

Opiskele ilmiöitä solutasolta ekosysteemeihin!

Biologia_kuva_2

Voit opiskella bio- ja ympäristötieteiden perusopintoja

Voit opiskella Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen jaksoja

  • osallistumalla ilman edeltäviä opintoja opintojaksoille Ekologia, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet ja Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
  • perehtymällä ko. jaksojen opiskelumateriaaleihin ja tekemällä tehtävät
  • osallistumalla lajintuntemuksiin ja luontotyyppeihin liittyvillä opintojaksoilla laboratorioharjoituksiin ja maastotyöskentelyyn

Opinnot soveltuvat erityisesti biologian ja lääketieteen tutkintoon tähtääville, opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

”Oli hyvä, kun sai konkreettisesti itse tehdä ja nähdä asioita. Eri elimien tarkastelu oli todella opettavaista. Oli myös hyvä, että eri lajeja oli monia mitä saimme tarkastella.”

– Vesa, bio- ja ympäristötieteiden opiskelija

Biologian alan tutkinto-opintoja suunnitteleville bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ovat osa biologian sekä Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmien opintoja. Opinnoista saa lisäosaamista, jota voi hyödyntää esim. biotalouteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä.

Avoimen yliopiston väyläopintoja tekevät voivat suorittaa ensimmäisen puolentoista vuoden aikana bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) sekä rinnalla Luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden opintojaksoja kuten Ekologia (3 op), Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op), Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op).

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Etsitkö osaamista biotalousalalle? Tutustu osaamissalkkuun! Osaamissalkku on nimitys laajalle erilaisten opintojaksojen kokonaisuudelle. Salkku sisältää monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Mukana on myös  Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja.

Lukuvuosi 2019-2020

Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen opintojaksoja:

 


Bio- ja ympäristötieteet avoimessa yliopistossa 

 

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Suuntaatko lääketieteellisiin opintoihin?

Lääketieteellisiin opintoihin ja pääsykokeisiin valmentauduttaessa on avoimessa yliopistossa opiskeltu menestyksekkäästi biologian ja kemian opintoja. Opinnot tukevat valmentautumista myös farmasian ja maatalousmetsätieteellisen ja teknisen alan opintoihin.

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2019-2020 järjestettävät opinnot