Biotieteet ja ympäristötieteet

Opiskele biotieteitä ja ympäristötieteitä avoimessa yliopistossa. Ymmärrä elämän ja ympäristön monimuotoisuutta.

Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia? Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Biotieteiden opinnoissa opiskelet ilmiöitä solutasolta ekosysteemeihin.

Voit opiskella bio- ja ympäristötieteiden perusopintoja

Voit opiskella Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen jaksoja

  • osallistumalla ilman edeltäviä opintoja opintojaksoille: Ekologia, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet sekä Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
  • osallistumalla lajintuntemuksiin ja luontotyyppeihin liittyvillä opintojaksoilla laboratorioharjoituksiin ja maastotyöskentelyyn

Opiskele bio- ja ympäristötieteitä

Bio- ja ympäristötieteissä opit uutta elämän monimuotoisuudesta. Tutustut muun muassa elämän perusedellytyksiin, ajankohtaisiin kestävän kehityksen teemoihin, erilaisiin luontotyyppeihin sekä solun rakenteeseen ja toimintaan.

Opinnoista saat lisäosaamista, jota voit hyödyntää esimerkiksi biotalouteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä. Lisäksi opinnot soveltuvat esimerkiksi biologian ja lääketieteen tutkintoon tähtääville, luontoharrastajille, opettajille sekä maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ovat osa sekä biologian että Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmien opintoja. Avoimen yliopiston väyläopintoja tekevät voivat suorittaa ensimmäisen puolentoista vuoden aikana bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) sekä rinnalla Luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden opintojaksoja, kuten Ekologia (3 op), Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op), Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op).

Lisätietoja:

Opiskelijatarina
Sirkku Hämäläinen, biologia

”Oli hyvä, kun sai konkreettisesti itse tehdä ja nähdä asioita. Eri elimien tarkastelu oli todella opettavaista. Oli myös hyvä, että eri lajeja oli monia mitä saimme tarkastella.”

Vesa, bio- ja ympäristötieteiden opiskelija

Suuntaatko lääketieteellisiin opintoihin?

Lääketieteellisiin opintoihin ja pääsykokeisiin valmentauduttaessa on avoimessa yliopistossa opiskeltu menestyksekkäästi biologian ja kemian opintoja. Opinnot tukevat valmentautumista myös farmasian ja maatalousmetsätieteellisen ja teknisen alan opintoihin.

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella bio- ja ympäristötieteitä myös yhteistyöoppilaitoksissamme.


Bio- ja ympäristötieteet avoimessa yliopistossa