Draamakasvatus avoimessa yliopistossa

Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaatii opettajalta? Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli.

Draamakasvatus - tiloissa, rooleissa, tarinoissa.

Voit opiskella draamakasvatusta

  • hakemalla perus- ja aineopintoihin ilmoitettuina aikoina  
  • lähiopetuksena ja oppimistehtävinä/verkkokursseina
  • Jyväskylässä ja Helsingissä
  • yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea

Draaman opintoihin hakeminen ja opetusaikataulut

Kyllä vähäksi jää kritiikki. Olen kokenut paljon ja oppinut vielä enemmän. Olen saanut varmuutta käyttää draamaosaamistani ja innostusta jatkaa draaman parissa toimimista. 

-Sofia, draamakasvatuksen opiskelija

Draamakasvatuksen opinnoissa kehität omaa draamaopettaja-identiteettiäsi. Opintoryhmässäsi tutkit ja opiskelet draaman ja teatterin keinoin draaman monipuolisia käyttömahdollisuuksia opetus- ja kasvatustyössä. Korostamme opiskelussa käytännön ja teorian tiivistä vuorovaikutusta:  pääset yhdistämään lähijaksojen draamakokemukset ja teorian oppimistehtävissä. Perusopinnoissa saat valmiuksia käyttää draamaa ja sen työtapoja työssäsi. Aineopinnoissa syvennät draamaosaamistasi draaman eri genreissä ja dramaturgisessa ajattelussa sekä tutustut draaman tutkimukselliseen näkökulmaan.

Opinnot sopivat erityisen hyvin opettajille ja lastentarhaopettajille, nuorten parissa työskenteleville, aikuskasvattajille ja -kouluttajille sekä teatterikentän toimijoille. Opinnot sopivat myös kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä ja draaman soveltamismahdollisuuksista kiinnostuneille. 

Haluatko pätevöityä draamaopettajaksi? Nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa draama nostetaan esille 16 oppiaineessa yhteensä 79 kertaa. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden

Avoimen yliopiston 
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon! Katso lisätietoa opinnoista alla olevista linkeistä. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2018-2019

Opintotarjonta 
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Kysy lisätietoja valitsemastasi yhteistyöoppilaitoksesta. Alla olevista linkeistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Lukuvuosi 2018-2019

Pätevöityminen aineenopettajaksi avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa eri oppiaineiden kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

Aineenopettajakelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.