Draamakasvatus

Draama taideaineena ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistajana

Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaatii opettajalta? Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli.

Voit opiskella draamakasvatusta

  • hakemalla perus- ja aineopintoihin ilmoitettuina aikoina  
  • lähiopetuksena ja oppimistehtävinä/verkkokursseina
  • Jyväskylässä ja Helsingissä
  • yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea

Opintoihin hakeminen ja opetusaikataulut

  • Tiedotamme vuonna 2022 käynnistyvien ryhmien hakuajoista viimeistään tammikuussa
Opiskelijatarina
Draamakasvatuksen opinnot haastoivat kehittymään

Kyllä vähäksi jää kritiikki. Olen kokenut paljon ja oppinut vielä enemmän. Olen saanut varmuutta käyttää draamaosaamistani ja innostusta jatkaa draaman parissa toimimista. 

-Sofia, draamakasvatuksen opiskelija

Opiskele draamakasvatusta

Draamakasvatuksen opinnoissa kehität omaa draamaopettaja-identiteettiäsi. Opintoryhmässäsi tutkit ja opiskelet draaman ja teatterin keinoin draaman monipuolisia käyttömahdollisuuksia opetus- ja kasvatustyössä.

Korostamme opiskelussa käytännön ja teorian tiivistä vuorovaikutusta: pääset yhdistämään lähijaksojen draamakokemukset ja teorian oppimistehtävissä. Perusopinnoissa saat valmiuksia käyttää draamaa ja sen työtapoja työssäsi. Aineopinnoissa syvennät draamaosaamistasi draaman eri genreissä ja dramaturgisessa ajattelussa sekä tutustut draaman tutkimukselliseen näkökulmaan.

Opinnot sopivat erityisen hyvin opettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille, nuorten parissa työskenteleville, aikuiskasvattajille ja -kouluttajille sekä teatterikentän toimijoille. Opinnot sopivat myös kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä ja draaman soveltamismahdollisuuksista kiinnostuneille. 

Haluatko pätevöityä draamaopettajaksi?

Nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa draama nostetaan esille 16 oppiaineessa yhteensä 79 kertaa. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden


Opintotarjonta
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Kysy lisätietoja valitsemastasi yhteistyöoppilaitoksesta.


Tutustu syksyn 2021 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa