Draamakasvatus

Draama taideaineena ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistajana

Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaatii opettajalta? Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli.

Opiskelijatarina
Draamakasvatuksen opinnot haastoivat kehittymään

Voit opiskella draamakasvatusta

 • hakemalla perus- ja aineopintoihin ilmoitettuina aikoina  
 • lähiopetuksena ja oppimistehtävinä/verkkokursseina
 • Jyväskylässä ja Helsingissä
 • yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea

Draaman opintoihin hakeminen ja opetusaikataulut

Kyllä vähäksi jää kritiikki. Olen kokenut paljon ja oppinut vielä enemmän. Olen saanut varmuutta käyttää draamaosaamistani ja innostusta jatkaa draaman parissa toimimista. 

-Sofia, draamakasvatuksen opiskelija

Draamakasvatuksen opinnoissa kehität omaa draamaopettaja-identiteettiäsi. Opintoryhmässäsi tutkit ja opiskelet draaman ja teatterin keinoin draaman monipuolisia käyttömahdollisuuksia opetus- ja kasvatustyössä. Korostamme opiskelussa käytännön ja teorian tiivistä vuorovaikutusta:  pääset yhdistämään lähijaksojen draamakokemukset ja teorian oppimistehtävissä. Perusopinnoissa saat valmiuksia käyttää draamaa ja sen työtapoja työssäsi. Aineopinnoissa syvennät draamaosaamistasi draaman eri genreissä ja dramaturgisessa ajattelussa sekä tutustut draaman tutkimukselliseen näkökulmaan.

Opinnot sopivat erityisen hyvin opettajille ja lastentarhaopettajille, nuorten parissa työskenteleville, aikuiskasvattajille ja -kouluttajille sekä teatterikentän toimijoille. Opinnot sopivat myös kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä ja draaman soveltamismahdollisuuksista kiinnostuneille. 

Haluatko pätevöityä draamaopettajaksi? Nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa draama nostetaan esille 16 oppiaineessa yhteensä 79 kertaa. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden

Avoimen yliopiston 
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon! Katso lisätietoa opinnoista alla olevista linkeistä. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Opintotarjonta 
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Kysy lisätietoja valitsemastasi yhteistyöoppilaitoksesta. Alla olevista linkeistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Lukuvuosi 2019-2020

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

 • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
 • Historia: historian perus- ja aineopinnot
 • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
 • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
 • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
 • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.