Perus- ja aineopintojen opetusten aikataulut lv. 2020-2021 (JKL ja HKI)

Draamakasvatuksen perusopinnot, lähiopetusten aikataulut, lv. 2020–2021

Muutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään. Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus.

Opintojen täydentäminen: Lähiopetukset ovat tarkoitettu pääasiassa kyseiseen ryhmään valituille opiskelijoille. Jos sinulla on tarve täydentää opintojasi, pyydä lupa lähiopetukseen osallistumiseen avoimesta yliopistosta ottamalla yhteyttä draamaopettajat@avoin.jyu.fi.

Perusopinnot lv. 2020–2021, Jyväskylä (2 ryhmää)

Opintojakson nimi Lähiopetus Jyväskylässä. Ma–ke klo 17.00–21.00. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet 19.–21.10.2020 (molemmat ryhmät)
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa 2.–4.11.2020 (molemmat ryhmät)
ODKP1150 Improvisaatio 16.–18.11.2020 (ryhmä 1)
ODKP1150 Tanssi- ja liikeimprovisaatio 16.–18.11.2020 (ryhmä 2)
ODKP1130 Dramaturgian perusteet 7.–9.12.2020 (molemmat ryhmät) - opetus verkossa
ODKP1150 Tanssi ja liike-improvisaatio 18.–20.1.2021 (ryhmä 1)
ODKP1150 Improvisaatio 18.–20.1.2021 (ryhmä 2)
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia * 8.–10.3.2021 (3 pienryhmää) - UUSI AIKA
ODKP1160 Näyttelijäntyö * 22.–24.3.2021 (3 pienryhmää) - UUSI AIKA
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen * 12.–14.4.2021 (3 pienryhmää) - UUSI AIKA
ODKP1160 Ohjaajantyö * 26.–28.4.2021 (3 pienryhmää) - UUSI AIKA
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana * 10.–12.5.2021 (3 pienryhmää) - UUSI AIKA
 • * = Opetusryhmä jaettu kolmeen pienryhmään
 • Lähiopetusten lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia (ks. opintojaksojen suoritustavat ja opetuspaikat Korpista).
 • Korppi: linkit opinto-oppaassa

Perusopinnot lv. 2020–2021, Helsinki

Opintojakson nimi Lähiopetus Helsingissä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet 23.–24.10.2020
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa 6.–7.11.2020
ODKP1150 Improvisaatio 20.–21.11.2020
ODKP1130 Dramaturgian perusteet 11.–12.12.2020 - opetus verkossa
ODKP1160 Näyttelijäntyö 12.–13.2.2021
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia 9.–10.4.2021 - UUSI AIKA
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen* 23.–24.4.2021 (ryhmä 2), 21.–22.5.2021 (ryhmä 1) - UUSI AIKA
ODKP1160 Ohjaajantyö* 7.–8.5.2021 (ryhmä 1), 21.–22.5.2021 (ryhmä 2) - UUSI AIKA
ODKP1150 Tanssi ja liike-improvisaatio* 23.–24.4.2021 (ryhmä 1), 7.–8.5.2021 (ryhmä 2) - UUSI AIKA
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana 11.–12.6.2021 - UUSI AIKA
 • * = Opetusryhmä jaettu kahteen pienryhmään
 • Lähiopetusten lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia (ks. opintojaksojen suoritustavat ja opetuspaikat Korpista).
 • Korppi: linkit opinto-oppaassa

Draamakasvatuksen aineopinnot, lähiopetusten ja verkkokurssien aikataulut, lv. 2020–2021

Muutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään. Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus.

Opintojen täydentäminen: Lähiopetukset ovat tarkoitettu kyseiseen ryhmään valituille opiskelijoille. Jos sinulla on tarve täydentää opintojasi, pyydä lupa lähiopetukseen osallistumiseen avoimesta yliopistosta ottamalla yhteyttä draamaopettajat@avoin.jyu.fi.

Aineopintojen aloittava ryhmä (lv. 2020–2022), Jyväskylä

Opintojakson nimi Lähiopetus Jyväskylässä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.

* puolikkaat ryhmät
ODKA2310 Orientaatio 4.–5.9.2020
ODKA2310 Palaute ja arviointi draamakasvatuksessa (verkkokurssi) syys–lokakuu 2020
ODKA2310 Draamaopettajuuden rakentuminen (verkkokurssi) loka–marraskuu 2020
ODKA2340 Dramaturgia 25.–26.9.2020
ODKA2350 Improvisaation jatkokurssi 23.–24.10.2020
ODKA2350 Tanssi-ilmaisu 13.–14.11.2020
ODKA2330 Draaman ja teatterin historia (verkkokurssi) tammi–helmikuu 2021
ODKA2380 Prosessidraaman syventävä kurssi * 19.–20.3.2021 (ryhmä 1) ja 9.–10.4.2021 (ryhmä 2) - UUSI AIKA
ODKA2360 Ohjaajantyö * 19.–20.3.2021 (ryhmä 1) ja 9.–10.4.2021 (ryhmä 2) - UUSI AIKA
ODKA2380 Foorumiteatteri * 7.–8.5.2021 (ryhmä 1) ja 21.–22.5.2021 (ryhmä 2) - UUSI AIKA
ODKA2360 Lyhytelokuva * 18.–19.6.2021 - UUSI AIKA
ODKA2330 Teatteriteoreetikot * 7.-8.5.2021 (ryhmä 1) ja 21.–22.5.2021 (ryhmä 2) - UUSI AIKA
 • Lähiopetusten ja verkkokurssien lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia (ks. opintojaksojen suoritustavat ja opetuspaikat Korpista).
 • * = Opetusryhmä jaettu kahteen pienryhmään
 • Korppi: linkit opinto-oppaassa
 • Syksyn 2021 lähijaksot: 
  • ODKA2370 Klovneria
  • ODKA2370 Ääni ja ilmaisu
  • ODKA2390 Teatterityöpaja (kaksi jaksoa)
 • Kevään 2022 lähijaksot
  • ODKA2400 Tarinateatteri
  • ODKA2400 Naamioteatteri
  • ODKA2320 Protfolioseminaari

Aineopintojen aloittava ryhmä (lv. 2020–2022), Helsinki

Opintojakson nimi Lähiopetus Helsingissä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.

* puolikkaat ryhmät
ODKA2310 Orientaatio 11.–12.9.2020
ODKA2310 Palaute ja arviointi draamakasvatuksessa (verkkokurssi) syys–lokakuu 2020
ODKA2310 Draamaopettajuuden rakentuminen (verkkokurssi) loka–marraskuu 2020
ODKA2350 Improvisaation jatkokurssi 2.–3.10.2020
ODKA2340 Dramaturgia 6.–7.11.2020
ODKA2350 Tanssi-ilmaisu 20.–21.11.2020
ODKA2330 Draaman ja teatterin historia (verkkokurssi) tammi–helmikuu 2021
ODKA2330 Teatteriteoreetikot (verkko-opetus) 26.–27.3.2021 - UUSI AIKA
ODKA2380 Prosessidraaman syventävä kurssi 23.–24.4.2021 - UUSI AIKA
ODKA2360 Ohjaajantyö  21.–22.5.2021 - UUSI AIKA (HUOM! Mikäli kontaktiopetus ei tuolloin ole mahdollista, niin lähijakso suoritetaan verkko-opetuksena.)
ODKA2360 Lyhytelokuva 11.–12.6.2021 - UUSI AIKA
  • Lähiopetusten ja verkkokurssien lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia (ks. opintojaksojen suoritustavat ja opetuspaikat Korpista).
  • * = Opetusryhmä jaettu kahteen pienryhmään
  • Korppi: linkit opinto-oppaassa
  • Syksyn 2021 lähijaksot:
   • ODKA2380 Foorumiteatteri
   • ODKA2370 Klovneria
   • ODKA2370 Ääni ja ilmaisu
   • ODKA2390 Teatterityöpaja (kaksi jaksoa)
  • Kevään 2022 lähijaksot
   • ODKA2400 Tarinateatteri
   • ODKA2400 Naamioteatteri
   • ODKA2320 Protfolioseminaari

Aineopintojen jatkava ryhmä (lv. 2019–2021), Jyväskylä

Opintojakson nimi Lähiopetus Jyväskylässä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.
ODKA2210 Proseminaari (verkkokurssi) syys–joulukuu 2020
ODKA2160 Ohjaajantyö * 11.–12.9.2020 (korvaava lähiopetus)
ODKA2170 Prosessidraaman syventävä kurssi * 11.–12.9.2020 (korvaava lähiopetus)
ODKA2170 Foorumiteatteri 2.–3.10.2020 (korvaava lähiopetus)
ODKA2180 Työpajateatteri (kaksi lähijaksoa) 23.–24.10. ja 6.–7.11.2020
ODKA2210 Proseminaari (verkkokurssi) tammi–huhtikuu 2021
ODKA2150 Ääni ja ilmaisu  (verkkokurssi) 12.–13.3.2021
ODKA2120 Portfolioseminaari  (verkkokurssi) 16.–17.4.2021
ODKA2160 Lyhytelokuva * 23.–24.4.2021 - UUSI AIKA
ODKA2170 Tarinateatteri * 14.–15.5.2021 ja 21.-22.5.2021 - UUSI AIKA
 • Lähiopetusten ja verkkokurssien lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia (ks. opintojaksojen suoritustavat ja opetuspaikat Korpista).
 • Korppi: linkit opinto-oppaassa

Aineopintojen jatkava ryhmä (lv. 2019–2021), Helsinki

Opintojakson nimi Lähiopetus Helsingissä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.
ODKA2170 Foorumiteatteri 4.–5.9.2020 (korvaava lähiopetus)
ODKA2210 Proseminaari (verkkokurssi) syys–joulukuu 2020
ODKA2180 Työpajateatteri  (kaksi lähijaksoa) 18.–19.9. ja 2.–3.10.2020
ODKA2150 Ääni ja ilmaisu 13.–14.11.2020
ODKA2210 Proseminaari (verkkokurssi) tammi–huhtikuu 2021
ODKA2170 Tarinateatteri * UUSI AIKA syksylle 2021
ODKA2120 Portfolioseminaari (verkkokurssi) 16.–17.4.2021
ODKA2160 Lyhytelokuva * 7.–8.5.2021 - UUSI AIKA
 • Lähiopetusten ja verkkokurssien lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia (ks. opintojaksojen suoritustavat ja opetuspaikat Korpista).
 • Korppi: linkit opinto-oppaassa