Elämänkatsomustieto

Haluatko opettaa elämänkatsomustietoa?

Miten käsityksemme omasta kulttuuristamme, minuudestamme ja arvoistamme rakentuvat tässä ajassa? Miten ymmärtää monikulttuurisuutta, identiteettejä, uskontoja ja niiden sekularisoitumista tai tieteellisen tiedon merkitystä maailmankuvien ja omakohtaisen elämänkatsomuksen kysymyksinä? Elämänkatsomustieto on yksilöllistä ja yhteisöllistä merkitystodellisuuttamme jäsentävä, taustoiltaan monitieteellinen oppiaine.

elamankatsomustieto.jpg

Voit opiskella elämänkatsomustietoa

 • suoritettuasi soveltuvat edeltävät opinnot
 • aloittamalla joustavasti ympäri lukuvuoden
 • kokonaan etä- ja verkko-opintoina

"Opintojen laaja-alaisuus tarjoaa opettajalle todella monta hedelmällistä polkua. Parasta antia olivat konkreettiset esimerkit ja vinkit opetukseen. Useita juttuja ajattelin toteuttaa myös omassa opetuksessani. Opinnot tarjosivat myös kiinnostavan matkan omaan ajatusmaailmaan ja arvoihin. Oli yllättävääkin huomata kyseenalaistavansa itselleen niin varmoina pitämiään käsityksiä."

– Sami, elämänkatsomustiedon opiskelija

Voit ilmoittautua elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, esimerkiksi filosofian tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Tietoa soveltuvista edeltävistä opinnoista löydät opintotietojärjestelmästämme Korpista kohdasta ”Esitiedot”. Tällä hetkellä opintotarjonnassamme on yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, joiden suorittamisen jälkeen voi jatkaa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden opintoihin tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoihin.

Samat yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot käyvät edeltäviksi opinnoksi sekä elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen että yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoihin. 

Voit aloittaa elämänkatsomustiedon opinnot joustavasti ympäri lukuvuoden. Opinnoissa voit hyödyntää erilaisia sinulle parhaiten soveltuvia opiskelumuotoja ja voit opiskella ne kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Opiskelu muodostuu pääosin itsenäisesti tehtävistä kirjallisista oppimistehtävistä, joista sovitaan opettajan kanssa. Kirjatenttejä voit suorittaa avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Elämänkatsomustiedon opettajaksi

Elämänkatsomustiedon opinnot pätevöittävät elämänkatsomustieto-oppiaineen opettamiseen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (tai elämänkatsomustiedon/filosofian ja politiikan tutkimuksen/filosofian perusopinnot) ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja elämänkatsomustiedossa.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Lv. 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset opinnot

Oletko ilmoittautunut opintoihin ennen 1.8.2017 ja haluat jatkaa niitä? Tutustu ohjeisiin alla. 

 • Ohjeet elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden ennen 31.7.2017 aloittaneille, opintojaan jatkaville opiskelijoille

Yhteiskuntatieteet ja sosiaalityö avoimessa yliopsitossa

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

 • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
 • Historia: historian perus- ja aineopinnot
 • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
 • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
 • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
 • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.