Elämänkatsomustieto

Haluatko opettaa elämänkatsomustietoa?

Miten käsityksemme omasta kulttuuristamme, minuudestamme ja arvoistamme rakentuvat tässä ajassa? Miten ymmärtää monikulttuurisuutta, identiteettejä, uskontoja ja niiden sekularisoitumista tai tieteellisen tiedon merkitystä maailmankuvien ja omakohtaisen elämänkatsomuksen kysymyksinä?

Elämänkatsomustieto avoimessa yliopistossa

Elämänkatsomustieto on yksilöllistä ja yhteisöllistä merkitystodellisuuttamme jäsentävä monitieteellinen oppiaine. Opinnoissa kehität muun muassa valmiuksiasi ymmärtää erilaisia vakaumuksellisia kysymyksiä ja niiden filosofisia perusteita. 

Voit aloittaa elämänkatsomustiedon opinnot joustavasti ympäri lukuvuoden ja opiskella kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Opiskelu muodostuu pääosin itsenäisesti tehtävistä kirjallisista oppimistehtävistä, joista sovitaan opettajan kanssa.

Voit opiskella elämänkatsomustietoa

  • suoritettuasi soveltuvat edeltävät opinnot
  • aloittamalla joustavasti ympäri lukuvuoden
  • kokonaan etä- ja verkko-opintoina

elamankatsomustieto.jpg

"Opintojen laaja-alaisuus tarjoaa opettajalle todella monta hedelmällistä polkua. Parasta antia olivat konkreettiset esimerkit ja vinkit opetukseen. Opinnot tarjosivat myös kiinnostavan matkan omaan ajatusmaailmaan ja arvoihin. Oli yllättävääkin huomata kyseenalaistavansa itselleen niin varmoina pitämiään käsityksiä."

Sami, elämänkatsomustiedon opiskelija

Edeltävät opinnot

Voit ilmoittautua elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen suoritettuasi soveltuvat edeltävät opinnot. Tietoa edeltävistä opinnoista löydät opintotietojärjestelmästämme Korpista kohdasta ”Esitiedot”.

Tällä hetkellä opintotarjonnassamme on yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, joiden suorittamisen jälkeen voi jatkaa elämänkatsomustiedon opintoihin tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoihin. 

Elämänkatsomustiedon opettajaksi avoimesta yliopistosta

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.

Elämänkatsomustiedon opinnot pätevöittävät elämänkatsomustieto-oppiaineen opettamiseen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (tai elämänkatsomustiedon/filosofian ja politiikan tutkimuksen/filosofian perusopinnot) ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja elämänkatsomustiedossa.

 

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Lv. 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset opinnot

Oletko ilmoittautunut opintoihin ennen 1.8.2017 ja haluat jatkaa niitä? 

  • Ohjeet elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden ennen 31.7.2017 aloittaneille, opintojaan jatkaville opiskelijoille

Yhteiskuntatieteet ja sosiaalityö avoimessa yliopsitossa