Avoimen väylä erityispedagogiikan opintoihin

Hae erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet työskennellä erityisopettajana ja erityiskasvatuksen asiantuntijana.

Erityispedagogiikan opintojen myötä osaat toimia kasvatus- ja opetustilanteissa tarkoituksenmukaisesti, teoriaperusteisesti ja eri näkökulmat huomioiden, yksilöllisyyttä ja ihmisyyttä kunnioittaen. Tiedät, miten voit edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä tasavertaisuutta ja osallisuutta koulutuksessa ja elämänkulussa. Koulutus tukee kasvuasi ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja näkemyksesi laajentamiseen kasvatuksesta osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Erityispedagogiikassa koulutetaan laaja-alaisia, muuttuviin työnkuviin ja moniammatilliseen yhteistyöhön kykeneviä erityisopettajia sekä erityiskasvatuksen asiantuntijoita. Erityispedagogiikan koulutuksista valmistuneet maisterit sijoittuvat erityisopettajiksi ja erilaisiin suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat työskennellä esimerkiksi erityisopettajina, korkeakoulujen opettajina, suunnittelijoina tai toiminnanjohtajina. 

Haku ja opiskelijavalinta erityispedagogiikan tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen tutkinto-opiskelijaksi hakua. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemuksen Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Erityispedagogiikan väyläopinnot (50 op)

25 op Erityispedagogiikan perusopinnot*
25 op Kasvatustieteen perusopinnot*
*Perusopinnot suoritettuna vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3).

Molemmat perusopintokokonaisuudet tulee olla suoritettu 10 viime vuoden aikana. Valinnassa ei huomioida aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja.

Huom! Jos suoritat myös erityispedagogiikan aineopinnot (35 op), saat lisäpisteitä hakuun. 

Seuraava haku:
Kevään 2022 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Keväällä 2022 avoimen väylältä valitaan viisi (5) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Erityispedagogiikan opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan erityispedagogiikan perusopinnoista (25 op). Voit tehdä kasvatustieteen perusopintojen (25 op) kursseja jo erityispedagogiikan opintojen rinnalla tai suorittaa ensin toisen perusopintokokonaisuuden valmiiksi ja jatkaa sitten seuraavaan. Perusopintojen lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa myös erityispedagogiikan aineopinnot (35 op). Vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3) suoritetuista aineopinnoista saat lisäpisteitä avoimen väylän haussa. (ks. avoimen väylän haun valintaperusteet). 

Väyläopinnot (50 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 1 vuosi täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen erityispedagogiikan opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat elokuussa 2022. Opiskelijaksi valitut saavat opiskeluoikeuden kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Avoimen väylältä tulleiden opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.