Avoimen väylä erityispedagogiikan opintoihin

Hae erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet työskennellä erityisopettajana ja erityiskasvatuksen asiantuntijana.

Erityispedagogiikan opintojen myötä osaat toimia kasvatus- ja opetustilanteissa tarkoituksenmukaisesti, teoriaperusteisesti ja eri näkökulmat huomioiden, yksilöllisyyttä ja ihmisyyttä kunnioittaen. Tiedät, miten voit edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä tasavertaisuutta ja osallisuutta koulutuksessa ja elämänkulussa. Koulutus tukee kasvuasi ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja näkemyksesi laajentamiseen kasvatuksesta osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Erityispedagogiikassa koulutetaan laaja-alaisia, muuttuviin työnkuviin ja moniammatilliseen yhteistyöhön kykeneviä erityisopettajia sekä erityiskasvatuksen asiantuntijoita. Erityispedagogiikan koulutuksista valmistuneet maisterit sijoittuvat erityisopettajiksi ja erilaisiin suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat työskennellä esimerkiksi erityisopettajina, korkeakoulujen opettajina, suunnittelijoina tai toiminnanjohtajina. 

Haku ja opiskelijavalinta erityispedagogiikan tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 

Avoimen väylän kautta voit hakea yliopistoon. Väyläopintojen aikana tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen tutkinto-opiskelijaksi hakua. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa voit pohjakoulutuksestasi riippuen tavoitella kutsua soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnassa, avoimen väylässä ja VAKAVA-kokeessa. Haun ratkaiseva vaihe on soveltuvuuskoe.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemuksen Opintopolku.fi-palvelussa. Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle. Merkitse hakevasi avoimen väylässä vain, jos hakukelpoisuusehdot täyttyvät. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia.

Erityispedagogiikan väyläopinnot (25 op)

25 op kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, kuten kasvatustieteen perusopinnot
(max. 5 pistettä)
Opinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Lisäpisteet:
Kieliopinnot, englanti ja ruotsi (max 3 pistettä)
Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)

Seuraava haku: Kevään 2024 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Valinta on kaksivaiheinen. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Katso tästä yksityiskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen (kevään 2024 valintaperusteet julkaistaan lokakuussa 2023)

Erityispedagogiikan opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa voit aloittaa väyläopinnot erityispedagogiikan perusopinnoista (25 op). Lisäksi sinun kannattaa täydentää väyläopintojasi avoimessa yliopistossa kieliopinnoilla ja muilla yliopisto-opinnoilla, jos tahdot lisäpisteitä hakuun.

Väyläopinnot JYU avoimessa yliopistossa

Kesto: 0,5-2 vuotta riippuen lisäpisteitä tuottavien opintojen laajuudesta
Hinta: 15 € / opintopiste

Hakukelpoisuuden antavat opinnot:
- kasvatustieteen perusopinnot 25 op TAI
- aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op TAI
- erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Lisäpisteet:
Kieliopinnot (max 3 pistettä), ks. suositeltavat kurssit
Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja:

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opinnot alkavat hakuvuoden syksyllä. Opiskelijaksi valitut saavat opiskeluoikeuden kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Avoimen väylältä tulleiden opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.