Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä omasta arjesta ja ympäröivästä maailmasta. Opinnot voi suorittaa verkon välityksellä.

Huomioithan, että filosofian opinnot poistuvat avoimen yliopiston opintotarjonnasta lukuvuoden 2023-2024 jälkeen! Huolehdithan, että saat vietyä päätökseen aloitetut aineopinnot kunkin toteutuksen suoritusoikeusajan puitteissa.

Filosofian opinnoissa opit niin tietosisältöjä kuin ajattelua. Filosofisen ajattelun kautta opit ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofisia kysymyksiä ja kuinka asiat yleisemmällä tasolla liittyvät toisiinsa. 

Filosofian aineenopettajaksi?

Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opintokokonaisuudet suorittamalla voit saada filosofian aineenopettajan kelpoisuuden. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Jos filosofian opettaminen kiinnostaa, löydät lisätietoa alla olevasta linkistä. 

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Voit opiskella yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä. 

Tutustu opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

 

Filosofian opiskelu
Valtteri Lehtonen, Alkio-opisto


Yhteiskuntatieteet, filosofia ja sosiaalityö avoimessa yliopistossa