Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä omasta arjesta ja ympäröivästä maailmasta. Opinnot voi suorittaa pääosin verkon välityksellä.

Avoimen yliopiston tarjoamat Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opintokokonaisuudet arjoavat ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä. Voit opiskella näitä aineita perusopinto- ja aineopintotasoilla. 

Filosofian aineenopettajaksi?

Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opintokokonaisuudet suorittamalla voit saada filosofian aineenopettajan kelpoisuuden. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).


Yhteiskuntatieteet, filosofia ja sosiaalityö avoimessa yliopistossa