Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä omasta arjesta ja ympäröivästä maailmasta. Opinnot voi suorittaa pääosin verkon välityksellä.

Filosofian opinnoissa opit niin tietosisältöjä kuin ajattelua. Filosofisen ajattelun kautta opit ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofisia kysymyksiä ja kuinka asiat yleisemmällä tasolla liittyvät toisiinsa. 

Filosofian aineenopettajaksi?

Yhteiskuntatieteet ja filosofia -opintokokonaisuudet suorittamalla voit saada filosofian aineenopettajan kelpoisuuden. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa


Filosofian opiskelu
Valtteri Lehtonen, Alkio-opisto


Yhteiskuntatieteet, filosofia ja sosiaalityö avoimessa yliopistossa