Historia

Historian tieteenala opettaa tulkitsemaan menneisyyttä 

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää, miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa.

Historian opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • voit ilmoittautua aineopintoihin seuraavan kerran syksyllä 2020
  • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina. Aineopintoihin kuuluu lähiopetusta Jyväskylässä.
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (ks. avoimen väyläkriteerit Opintopolusta)

Opiskele historiaa

Historiassa et opiskele tosiasioita tai faktoja vaan opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnille.

history.jpg

Historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta ja opetusta profiloi yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi ja miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja.

Opinnoista saat valmiudet tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Historioitsijan taidoista on siis hyötyä lähes millä tahansa alalla! Erityisen hyvin opinnot sopivat opetus- ja museoalan työntekijöille sekä järjestötehtävien, kulttuuritoimen tai tiedotusvälineiden parissa työskenteleville.


Historian opettajan kelpoisuus avoimesta yliopistosta

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.