Usein kysytyt kysymykset hyvitettävistä avoimen väylän opinnoista

Olemme koonneet yleisimmät kysymykset Jyväskylän yliopiston hyvitettäviin väyläopintoihin liittyen. Päivitämme listaa, jos opinnoista herää lisää kysymyksiä.

Kenelle hyvitettävät avoimen väylän opinnot on tarkoitettu?
Milloin voin opiskella hyvitettäviä väyläopintoja?
Mitä opintoja voin opiskella?
Kuinka paljon opintoja täytyy tehdä?
Missä oppilaitoksessa voin opiskella?
Entä jos en mahdu haluamalleni kurssille?
Voinko perua ilmoittautumiseni opintoihin?
Kuinka paljon opintomaksuja palautetaan?
Milloin voin hakea opintomaksujen palautusta?
Voinko hakea opintomaksujen palautusta uudelleen?
Milloin saan rahani takaisin?

Kenelle hyvitettävät avoimen väylän opinnot on tarkoitettu?

Opintomaksujen hyvitykset on tarkoitettu hakijoille,

  • jotka tavoittelevat ensimmäistä korkeakoulututkintoaan,
  • joilla ei ole opiskelupaikkaa missään korkeakoulussa ja
  • jotka haluavat opiskella Jyväskylän yliopistossa.

Väyläopintojen suorittaminen edellyttää itsenäistä otetta ja suunnitelmallisuutta. Opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen saa kuitenkin tukea niin avoimen yliopiston opintopalveluista kuin opettajiltakin.

Milloin voin opiskella hyvitettäviä väyläopintoja?

Maksuhyvitystä varten opintosuoritukset täytyy olla kirjattuna opintorekisteriin aikavälillä 1.8.2023–31.3.2024. Ilmoittautuessasi opintoihin maksat opinnoista normaalin opintomaksun (15 € / op). Voit hakea maksupalautusta keväällä 2024, kun olet suorittanut opinnot. (Ks. Mitä opintoja voin opiskella? sekä ohje maksuhyvityksen hakemiseen)

Väyläopinnot (poislukien IT) suoritetaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintojaksojen aikataulujen mukaisesti. Näet oppiaineiden opetusohjelmat avoimen yliopiston opinto-oppaasta. Informaatioteknologian väyläopinnot suoritetaan suoraan IT-tiedekuntaan: Avoin opiskelu IT-tiedekunnassa

Voit siis ilmoittautua jo ennen elokuun alkua: riittää, että merkintä suorituksesta tulee opintorekisteriin edellä mainitulla aikavälillä.

Mitä opintoja voin opiskella?

Voit opiskella Jyväskylän kandidaatti- ja maisteriohjelmien avoimen väylän opintoja. Ne ovat avoimia yliopisto-opintoja, joiden perusteella voit hakea tutkintokoulutukseen avoimen väylän kautta. Voit tutustua avoimen väyliin ja hakukohteiden valintaperusteissa vaadittuihin opintoihin täällä: Jyväskylän yliopiston avoimen väylän hakukohteet

Maksupalautuksia ei myönnetä kandidaattiohjelmien (vain alempi korkeakoulututkinto) eikä maisteriohjelmien (vain ylempi korkeakoulututkinto) opinnoista. Valitse opintoihisi siis jonkin kandidaatti- ja maisteriohjelman (sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto) avoimen väylän opintoja.

Suunnittele opintosi omaan elämäntilanteesi sopivaksi niin, että ehdit suorittaa maksuhyvitykseen tarvittavat 25 opintopistettä 31.3.2024 mennessä.

Kuinka paljon opintoja täytyy tehdä?

Maksupalautusta varten sinun on tehtävä vähintään 25 opintopistettä. Huomaathan kuitenkin, että väyläopintojen laajuudet vaihtelevat eri avoimen väylillä noin 15–65 opintopisteen välillä. Voit siis tehdä opintoja myös enemmän omakustanteisesti. Hyvitämme soveltuvista väyläopinnoista 25 opintopisteen opintomaksut.

Missä oppilaitoksessa voin opiskella?

Opinnot on suoritettava Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Informaatioteknologian avoimen väylien opinnot suoritetaan IT-tiedekuntaan.

Mahdollisuus maksupalautuksiin ei koske yhteistyöoppilaitoksissamme tai muissa avoimissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.

Suurimman osan avoimista yliopisto-opinnoista voi tehdä myös etäopiskeluna, joten sinun ei tarvitse olla Jyväskylässä opiskellaksesi. Voit tehdä opintoja pitkälti kotoa käsin.

Entä jos en mahdu haluamalleni kurssille?

Valtaosaan opintojaksoista mahtuu hyvin mukaan. Suosituimmat opintojaksomme täyttyvät toki nopeasti, joten suunnittele ensin, mitä opintoja haluat, ja ilmoittaudu kursseille hyvissä ajoin.

Avoimen opintoihin ilmoittaudutaan suoritustapaan (vaihtoehtoina osallistuminen opetukseen, tentti tai itsenäinen työskentely). Kun suunnittelet opintoja, pohdi myös, mikä suoritustapa olisi sinulle paras.

Suunnittele lisäksi, mitkä voisivat olla sinulle vaihtoehtoisia kursseja. Maksupalautusta varten opintoja täytyy olla tehtynä 25 opintopistettä. Jos et mahdu tietylle kurssille, etsi opintotarjonnasta sen tilalle vaihtoehtoinen opintojakso. 

Voinko perua ilmoittautumiseni opintoihin?

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lisätietoja ilmoittautumisesta HelpJYU-palvelussa:
Opintoihin ilmoittautumisen perumisehdot

Kuinka paljon opintomaksuja palautetaan?

Opintomaksut palautetaan 25 opintopisteestä / opiskelija. Opintojen täytyy kuulua johonkin Jyväskylän yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksen avoimen väylän opintoihin (ks. avoimen väylien hakukelpoisuusehdot ja valintaperusteet).

Milloin voin hakea opintomaksujen palautusta?

Kun olet suorittanut 25 op johonkin väylään sopivia opintoja, voit hakea maksun palautusta. Maksupalautuksia voi hakea keväällä 2024 opintojen jälkeen. 

Ohje: Näin haet maksuhyvitystä väyläopintojesi opintomaksuista

Voinko hakea opintomaksujen palautusta uudelleen?

Voit hakea opintomaksujen palautusta myös tänä vuonna, vaikka olisit hakenut sitä jo lukuvuoden 2022-2023 aikana, jos olet opiskellut uusia väyläopintoja 25 opintopisteen verran aikavälillä 1.8.2023–31.3.2024.

Milloin saan rahani takaisin?

Avoimen yliopiston opintopalvelut käsittelee anomukset kesän 2024 aikana. Jyväskylän yliopiston talouspalvelut maksaa hyväksytyt palautukset 31.8.2024 mennessä.