Kaikki kasvattaa.

Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt.

Ajatuksia opintojen suorittamisesta Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opinnot

Voit opiskella kasvatustiedettä

  • joustavasti elämäntilanteeseesi sopivalla tahdilla ja tavalla
  • ilmoittautumalla ja aloittamalla opinnot milloin vain
  • perusopinnot kokonaan verkko-opintoina
  • aineopinnot suorittamalla proseminaarin tai ilman proseminaaria

 

Kasvatustieteen opintoja opiskelet monipuolisin suoritustavoin. Opiskelusi aikana saat myös opiskelijalähtöistä ohjausta ja henkilökohtaista palautetta. Kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan erilaisia näkökulmia. Siksi tarjoamamme ilmiölähtöinen opiskelu sopii erityisen hyvin kasvatustieteen opiskeluun. 

"Opettaminen saa aikaan paljon, mutta kannustaminen saa aikaan kaiken."
- Wolfgang von Goethe

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintojen parissa.

Perusopintoja voit opiskella myös kattavan yhteistyöverkostomme oppilaitoksissa. Toteutus pohjautuu lähiryhmätyöskentelyyn, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Opintotarjonta
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.