Kasvatustiede

Opiskele kasvatustiedettä avoimessa yliopistossa tutustuen kasvatustieteen eri näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Tarkastele eri-ikäisten ihmisten kehitystä, ohjaamista ja opetusta ilmiölähtöisesti.

Oletko kiinnostunut ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtana ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt.

Opiskele kasvatustiedettä

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin.

Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintojen parissa.

Kasvatustieteen opinnoissa

  • opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan 
  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina 
  • voit opiskella aineopinnot suorittamalla proseminaarin tai ilman proseminaaria
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)
Kasvatustiede ja varhaiskasvatustiede avoimessa yliopistossa

Monipuolisia suoritustapoja, ilmiölähtöistä opiskelua

Opettaminen saa aikaan paljon, mutta kannustaminen saa aikaan kaiken.

- Wolfgang von Goethe

Avoimessa yliopistossa opiskelet monipuolisin suoritustavoin. Opiskelusi tueksi saat opiskelijalähtöistä ohjausta ja henkilökohtaista palautetta.

Kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan erilaisia näkökulmia. Siksi tarjoamamme ilmiölähtöinen opiskelu sopii erityisen hyvin kasvatustieteen opiskeluun. Kuuntele tästä lyhyt podcastimme, miksi sinun kannattaa valita kasvatustiede:

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Kasvatustieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa on monelle väylä tutkinto-opiskeluun. Lisätietoja löydät alla olevista linkeistä.