Kauppatieteet

Kehitä vastuullista liiketoimintaosaamista kauppatieteiden opinnoilla

Haluatko ymmärtää liiketoimintaa? Kaipaatko ideoita organisaatiosi uudistamiseen? Osaatko johtaa muuttuvassa työelämässä? Miten digitaalisuus vaikuttaa henkilöstöön tai asiakkaiden käyttäytymiseen? Meillä voit opiskella joustavasti ja itsenäisesti esimerkiksi liiketoimintaosaamista, henkilöstöjohtamista, johtamista ja markkinointia. Saat uusia näkökulmia työhön ja työyhteisöön sekä mahdollisuuden verkostoitua samoista aiheista kiinnostuneiden kanssa.

"Asiantuntijuutta ja tulevaisuuden osaajia vastuulliseen liiketoimintaan"

Opiskelijatarina
henkilöstöjohtaminen, Jukka

Voit opiskella kauppatieteitä

  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • aloittamalla oman aikataulusi mukaan
  • etänä ja verkossa
  • lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille
  • työkokemustasi hyödyntäen
  • opittua omaan työhösi soveltaen
  • tutkintotavoitteisesti
Perusopinnot

Perusopinnot ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat yhteisen pohjan kaikkien kauppatieteellisten opintosuuntien aineopinnoille, mutta voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, suosittelemme opintojen aloittamista aineopintotasolta mahdollisten täydentävien opintojen jälkeen. Lisätietoja saat yhteyshenkilöiltä.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op

Opit keskeiset osa-alueet laskentatoimesta, johtamisesta, markkinoinnista, yrittäjyydestä sekä viestinnän johtamisesta. Lopuksi teet case-tehtävän, jossa sovellat oppimaasi. Opinnoissa saat valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Voit hyödyntää opittua heti työelämässä ja myös osana eri alojen tutkintoja.  

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 27 op

Saat valmiudet henkilöstön vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Johtamisen ja johtajuuden sekä henkilöstöjohtamisen perusteemojen jälkeen opit työhyvinvoinnin johtamisesta sekä johdon ja henkilöstön kehittämisestä. Voit lisäksi perehtyä rekrytointiin ja työuriin, yritys- ja johtamisetiikkaan tai työn ja perheen suhteeseen. 

Aineopinnot

Aineopinnot syventävät osaamistasi. Edeltävinä opintoina tarvitset liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai sitä vastaavat opinnot. Varmista edeltävien opintojen soveltuvuus ennen ilmoittautumista. Voit opiskellla myös yksittäisiä opintojaksoja.  Lisätietoja saat yhteyshenkilöiltä.

Johtamisen aineopinnot 35 op

Opinnoissa lähestyt organisaatioiden toimintaa asioiden ja ihmisten johtamisen näkökulmista. Johtamisessa yhdistyvät suunnittelu, päätöksenteko ja ihmisten toiminnan suuntaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojen painopiste on henkilöstöjohtamisessa, mutta voit laajentaa osaamistasi myös strategisesta johtamisesta ja ympäristöjohtamisesta.

Markkinoinnin aineopinnot 35 op

Markkinoinnin opinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle – esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa – sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Muut opinnot

Tarjoamme myös yksittäisiä opintojaksoja taloustieteestä ja laskentatoimesta sekä tutkintoon sisältyviä yleisopintoja. Taloustieteen peruskurssilla opit mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet. Sen jatkoksi voit perehtyä Suomen talouteen ja talouspolitiikkaan. Liiketoimintaosaamisen perusopinnot suoritettuasi voit syventää osaamistasi kirjanpidosta ja tuloslaskennasta. Kaikki opintosi voit aloittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella. Lisätietoja saat yhteyshenkilöiltä.

Oletko kiinnostunut taloustieteen perusopinnoista (25 op)? Ennakkoilmoittaudu täällä.

Etkö löytänyt etsimääsi oppiainetta? Ota yhteyttä meihin ja kysy tai ehdota!

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa


Voit opiskella kauppatieteitä myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Korpilahdella ja Kauniaisissa opiskellaan kansanopistossa päiväopiskelijana, Mikkelin kesäyliopistossa lähiopetusta on iltaisin ja viikonloppuisin. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.