Taloustieteen maisteriohjelma ja opintojen suorittaminen ennen hakua avoimessa yliopistossa

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Voit hakea aiemman tutkintosi perusteella taloustieteen (ent. kansantaloustiede) maisteriopintoihin. Opiskele maisterihakuun tarvittavia perus- ja aineopintoja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritettuasi kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) Taloustieteen maisteriohjelmassa (2 v) osaat soveltaa ja arvioida taloustieteen keskeisiä teorioita ja kykenet mallien avulla selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat eri toimijoiden asemaan. Kykenet antamaan empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia politiikkasuosituksia sekä analysoimaan talousteorioita soveltuvilla matemaattisilla ja empiirisillä menetelmillä. Sinulla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Taloustieteen maisteriohjelman lisäksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto Kauppatieteiden maisteriohjelmassa sekä useissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Tutustu JYU kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin ja niihin hakemiseen.

Haku ja opiskelijavalinta Taloustieteen maisteriohjelmaan

Taloustieteen maisteriohjelmaan voit hakea korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Seuraava hakuaika ilmoitetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

  • Kevään 2022 yhteishaun valintaperusteet tullaan julkaisemaan lokakuussa 2021, jolloin niitä koskevat tiedot päivitetään myös tälle sivulle (Huom! Muutokset mahdollisia, joten seuraathan valintaperusteiden päivittymistä ja huomioit mahdolliset muutokset omassa opintosuunnitelmassasi).

Hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet tai suorittamassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Korkeakoulututkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna vähintään 25 opintopistettä taloustieteen perusopintoja ja 35 opintopistettä taloustieteen, rahoituksen, tilastotieteen tai matematiikan opintoja.

Aloituspaikkoja taloustieteen maisteriohjelmassa oli kevään 2021 yhteishaussa 10.

Tutustu hakutietoihin huolellisesti jo etukäteen:

Opinnot JYU avoimessa ennen hakua

Taloustieteen maisteriohjelmahaussa edellytettyjen opintojen osalta voit suorittaa JYU avoimessa yliopistossa taloustieteen perusopintokokonaisuuden (26op; valinnaiseksi kurssiksi koulutuksen talous), taloustieteen ainepintoja (10 op), tilastotieteen opintoja (10-11op), sekä rahoituksen opintoja (8op; johdatus rahoitukseen kurssi). Sisällyttämällä koulutuksen talous kurssin osaksi taloustieteen perusopintoja, saat johdatus rahoitukseen kurssin osaksi rahoituksen opintoja. Opiskelu aloitetaan perusopintotasoisista opinnoista, jos vastaavia sisältöjä ei ole suoritettu aiemmin.

Valintaperusteissa kuvatussa pisteytyksessä taloustieteen aineopintotasoisten opintojen kattavuudesta ja opintomenestyksestä annetaan hakupisteitä. Parannat siis mahdollisuuksiasi tulla valituksi suorittamalla vähintään 35 op taloustieteen aineopintotasoisia opintoja. Voit suorittaa niitä JYU avoimessa yliopistossa 10 op ja täydentää opintojasi esimerkiksi jossain toisessa avoimessa yliopistossa.

Taloustieteen perusopintojen opiskelu vie päätoimisesti opiskellen aikaa noin 0,51 vuotta. Aineopintoihin on puolestaan hyvä varata aikaa noin 1,51,5 vuotta (päätoimisesti opiskellen). JYU avoimessa yliopistossa tarjottavat taloustieteen opinnot voit suorittaa täysin etänä, luentotallenteita hyödyntäen.

Aloita opiskelu maksuttomasta opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op). Opintojaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit palauttaa JSBY6120-jakson yhteydessä myös todistukset aiemmista opinnoistasi ja saada tietoa siitä, miten voit hyödyntää opintojasi maisteriohjelmahaussa. Opintosuunnitelmastasi saat henkilökohtaisen palautteen.

Maisterin tutkinnon suorittaminen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa

Jos tulet hyväksytyksi, opiskelu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijana alkaa hakua seuraavana syksynä. Maisteritutkinnon (laajuus 120 op) suorittaminen vie aikaa päätoimisesti opiskellen noin n. 22,5 vuotta. Opiskeluun kuluvaan aikaan vaikuttavat opinnoista mahdollisesti myönnettävät korvaavuudet sekä opiskeluun käytössä oleva aika.

Opiskelutavat

Kauppakorkeakoulussa Jyväskylässä opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Oppiaineilla voi olla käytössään läsnäololinjauksia, sillä pääosa syventävien opintojen sekä viestintä- ja kieliopintojen opetuksesta annetaan kontaktiopetuksena kampusalueella, mikä edellyttää opiskelijoiden paikalla oloa.

Opinnoissa on keskeistä keskustelut ja vuorovaikutus niin opettajan kanssa kuin muidenkin opiskelijoiden kesken. Muita opiskelutapoja ovat verkko-opetus ja itsenäinen opiskelu.

Koronapandemian aikana tiedekunnan kaikki opetus on toteutettu verkkovälitteisesti. Syksystä 2021 alkaen opetusta tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös lähiopetuksena.


Opintojen ohjaus ja HOPS

Sinulla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opintoihisi ja niissä edistymiseen.

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) SISU-opintotietojärjestelmään. Osallistut myös oppiaineen infotilaisuuksiin opintojen aloittamisesta, maisteriseminaarityöskentelystä sekä maisterintutkielman tekemisestä.

Opintojen alun ohjauksessa aiempien opintojesi ja tutkinnon vaikutus maisterivaiheen opintoihin tarkistetaan mahdollisten täydentävien opintojen osalta. 
 


Maisteriopintojen rakenne

Taloustieteen maisteriohjelma koostuu taloustieteen yleisopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, pakollisista ja valinnaisista taloustieteen syventävistä opinnoista sekä valinnaisista muista opinnoista.

Pakolliset opinnot syventävät opiskelijan talousteoreettista osaamista ja vahvistavat hänen menetelmällisiä valmiuksia. Maisteriohjelma lisää näin sekä taitoja, joita tarvitaan taloudellisten ilmiöiden analyyttiseen arviointiin ja ymmärtämiseen, että harjaannuttaa loogiseen ajatteluun.

Taloustieteen opiskelija voi halutessaan painottaa opintojaan valinnaisten opintojen avulla: