Taloustieteen maisteriohjelma ja opintojen suorittaminen ennen hakua avoimessa yliopistossa

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Voit hakea aiemman tutkintosi perusteella taloustieteen (ent. kansantaloustiede) maisteriopintoihin. Opiskele maisterihakuun tarvittavia perus- ja aineopintoja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritettuasi kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) Taloustieteen maisteriohjelmassa (2 v) osaat soveltaa ja arvioida taloustieteen keskeisiä teorioita ja kykenet mallien avulla selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat eri toimijoiden asemaan. Kykenet antamaan empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia politiikkasuosituksia sekä analysoimaan talousteorioita soveltuvilla matemaattisilla ja empiirisillä menetelmillä. Sinulla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Taloustieteen maisteriohjelman lisäksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto Kauppatieteiden maisteriohjelmassa sekä useissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Tutustu JYU kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin ja niihin hakemiseen.

Haku ja opiskelijavalinta Taloustieteen maisteriohjelmaan

Taloustieteen maisteriohjelman kevään 2024 hakua koskevat valintaperusteet tullaan päivittämään sivulle loka-maraskuun 2023 aikana. Tutustu vuoden 2024 valintaperusteisiin ja hakijalle suunnattuihin ohjeisiin ja huomio niissä mainitut asiat opintojesi suunnittelussa ja suorittamisessa.

Taloustieteen maisteriohjelmaan voit hakea korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Kevään 2023 haussa aloituspaikkoja kauppatieteiden maisteriohjelmaan oli 10. Aikaisempien vuosien hakijamäärätilastoihin voit tutustua tällä sivulla.

"Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suorittamassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä taloustieteen, rahoituksen, tilastotieteen ja/tai matematiikan perus- ja aineopintoja. Opintoihin ei lasketa opinnäytetyötä, seminaarityöskentelyä, harjoittelua tai tutkimusmenetelmäopintoja. 60 opintopisteeseen tulee sisältyä taloustieteen perusopintokokonaisuus (min. 25 op).

Opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä)."

Tutustu myös hakuliitteiden toimittamista koskevaan aikatauluun ja ohjeisiin em. linkin kautta avautuvalla sivulla. Huomioi aikataulu tutkintotavoitteisten opintojesi suunnittelussa ja suorittamisessa.

  • Tutkinnon on oltava myönnetty ja mahdollisten sen lisäksi suoritettujen opintojen on oltava valmiit siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa 31.5.2023 mennessä.

 

Opinnot JYU avoimessa ennen hakua

Taloustieteen maisteriohjelmahaussa edellytettyjen opintojen osalta voit suorittaa JYU avoimessa yliopistossa taloustieteen perusopintokokonaisuuden (26 op; valinnaiseksi kurssiksi koulutuksen talous), taloustieteen aineopintoja (15 op), tilastotieteen opintoja (10 op), sekä rahoituksen opintoja (8 op; johdatus rahoitukseen kurssi). Sisällyttämällä koulutuksen talous kurssin osaksi taloustieteen perusopintoja, saat johdatus rahoitukseen kurssin osaksi rahoituksen opintoja. Opiskelu aloitetaan perusopintotasoisista opinnoista, jos vastaavia sisältöjä ei ole suoritettu aiemmin.

Valintaperusteissa kuvatussa pisteytyksessä taloustieteen aineopintotasoisten opintojen kattavuudesta ja opintomenestyksestä annetaan hakupisteitä. Parannat siis mahdollisuuksiasi tulla valituksi suorittamalla vähintään 35 op taloustieteen aineopintotasoisia opintoja. Voit suorittaa niitä JYU avoimessa yliopistossa 15 op ja täydentää opintojasi esimerkiksi jossain toisessa avoimessa yliopistossa.

Taloustieteen perusopintojen opiskelu vie päätoimisesti opiskellen aikaa noin 0,51 vuotta. Aineopintoihin on puolestaan hyvä varata aikaa noin 1,51,5 vuotta (päätoimisesti opiskellen). JYU avoimessa yliopistossa tarjottavat taloustieteen opinnot voit suorittaa täysin etänä.

Aloita opiskelu maksuttomasta opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op). Opintojaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit palauttaa JSBY6120-jakson yhteydessä myös todistukset aiemmista opinnoistasi ja saada tietoa siitä, miten voit hyödyntää opintojasi maisteriohjelmahaussa. Opintosuunnitelmastasi saat henkilökohtaisen palautteen.

Maisterin tutkinnon suorittaminen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa

Jos tulet hyväksytyksi, opiskelu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijana alkaa hakua seuraavana syksynä. Maisteritutkinnon (laajuus 120 op) suorittaminen vie aikaa päätoimisesti opiskellen noin n. 22,5 vuotta. Opiskeluun kuluvaan aikaan vaikuttavat opinnoista mahdollisesti myönnettävät korvaavuudet sekä opiskeluun käytössä oleva aika.

Opiskelutavat

Kauppakorkeakoulussa Jyväskylässä opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Oppiaineilla voi olla käytössään läsnäololinjauksia, sillä pääosa syventävien opintojen sekä viestintä- ja kieliopintojen opetuksesta annetaan kontaktiopetuksena kampusalueella, mikä edellyttää opiskelijoiden paikalla oloa.

Opinnoissa on keskeistä keskustelut ja vuorovaikutus niin opettajan kanssa kuin muidenkin opiskelijoiden kesken. Muita opiskelutapoja ovat verkko-opetus ja itsenäinen opiskelu.


Opintojen ohjaus ja HOPS

Sinulla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opintoihisi ja niissä edistymiseen.

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) SISU-opintotietojärjestelmään. Osallistut myös oppiaineen infotilaisuuksiin opintojen aloittamisesta, maisteriseminaarityöskentelystä sekä maisterintutkielman tekemisestä.

Opintojen alun ohjauksessa aiempien opintojesi ja tutkinnon vaikutus maisterivaiheen opintoihin tarkistetaan mahdollisten täydentävien opintojen osalta. 
 


Maisteriopintojen rakenne

Taloustieteen maisteriohjelma koostuu taloustieteen yleisopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, pakollisista ja valinnaisista taloustieteen syventävistä opinnoista sekä valinnaisista muista opinnoista.

Pakolliset opinnot syventävät opiskelijan talousteoreettista osaamista ja vahvistavat hänen menetelmällisiä valmiuksia. Maisteriohjelma lisää näin sekä taitoja, joita tarvitaan taloudellisten ilmiöiden analyyttiseen arviointiin ja ymmärtämiseen, että harjaannuttaa loogiseen ajatteluun.

Taloustieteen opiskelija voi halutessaan painottaa opintojaan valinnaisten opintojen avulla: