Kirjallisuus avoimessa yliopistossa

Opiskele kirjallisuutta avoimessa yliopistossa. Ymmärrä länsimaista kulttuuriperintöä ja tarkastele kirjallisuuden ja taiteen ilmiöitä tutustumalla lukemattomiin maailmoihin.

Kiinnostavatko kirjallisuuden klassikkoteokset? Haluatko kehittyä teräväksi tekstien tulkitsijaksi? Pohditko, miten tekstit vaikuttavat lukijaansa ja ympäröivään yhteiskuntaan? Kirjallisuuden opinnoissa tutustut kiinnostavaan kaunokirjallisuuteen ja opit tarkastelemaan teoksia tutkimuksellisesta näkökulmasta. Pääset analysoimaan kirjallisuuden, kulttuurin ja taiteen eri ilmiöitä sekä lisäät tietämystäsi yhteisestä kulttuuriperinnöstämme.

Voit opiskella kirjallisuutta

  • aloittamalla ympäri vuoden
  • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
  • pääosin etäopiskellen – itsenäisesti tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa verkkokursseilla
  • lähiopetuksena Jyväskylässä
  • tutkintotavoitteisesti mm. avoimen väylällä

Kirjallisuutta yleissivistykseksi tai työelämän osaamisen tueksi

Kirjallisuuden opinnoissa perehdyt tekstien analyysiin sekä kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi tutustut kirjallisuuden tyylikausiin ja lajeihin sekä kirjallisuushistoriaan. Opintoihin kuuluu myös laaja kaunokirjallisuuden tuntemuksen osuus.

Kirjallisuuden opinnot soveltuvat sekä kirjallisuuden harrastajille että siitä ammatillisesti kiinnostuneille. Monet opiskelevat kirjallisuutta sen yleissivistävän merkityksen vuoksi.

Opinnoista on hyötyä kulttuurin tuntemusta edellyttävissä tehtävissä, esimerkiksi kustannus- tai kirjastoalalla, media- tai markkinointialalla sekä opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen työtehtävissä.

Opiskelijatarina
Iikka Ålander, kirjallisuus ja suomen kieli

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus

JYU avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen. Kirjallisuus on pakollinen oppiaine äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtääville. Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, voit tehdä meillä sekä kirjallisuuden että suomen kielen perus- ja aineopinnot.

Kirjallisuus, suomen kieli sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot avoimessa yliopistossa