Kirjallisuus

Opiskele kirjallisuutta avoimessa yliopistossa. Ymmärrä länsimaista kulttuuriperintöä ja tarkastele kirjallisuuden ja taiteen ilmiöitä tutustumalla lukemattomiin maailmoihin.

Kiinnostavatko kirjallisuuden klassikkoteokset? Haluatko kehittyä teräväksi tekstien tulkitsijaksi? Miten tekstit vaikuttavat lukijaansa ja ympäröivään yhteiskuntaan? Kirjallisuuden opinnoissa pääset lukemaan kiinnostavaa kaunokirjallisuutta ja opit tarkastelemaan teoksia tutkimuksellisesta näkökulmasta. Lisäät tietämystäsi yhteisestä kulttuuriperinnöstämme, ja pääset analysoimaan kirjallisuuden, kulttuurin ja taiteen eri ilmiöitä.

kirjallisuus.JPG

Voit opiskella kirjallisuutta

 • ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin vain
 • oman aikataulusi mukaan
 • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
 • pääosin etäopiskellen – itsenäisesti tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa verkkokursseilla
 • lähiopetuksena Jyväskylässä
 • tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä

Kirjallisuutta yleissivistykseksi tai työelämän osaamisen tueksi

Kirjallisuuden opinnoissa perehdyt tekstien analyysiin sekä kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erilaisiin suuntauksiin – nykytutkimusta unohtamatta. Tutustut kirjallisuuden tyylikausiin ja lajeihin sekä kirjallisuushistoriaan. Opintoihin kuuluu myös laaja kaunokirjallisuuden tuntemuksen osuus.

Kieltä ei voi eristää laboratorioon tutkittavaksi, mutta kirjallisuuden kautta voi nähdä, mihin kaikkeen se pystyy. Kirjallisuuden opiskelu antaa analysoinnin taitoja ja työkaluja, joilla pääsee tekstien sisään ja taakse.

Ilkka
Lue koko opiskelijatarina

Kirjallisuuden opinnot soveltuvat sekä kirjallisuuden harrastajille että siitä ammatillisesti kiinnostuneille. Monet opiskelevat kirjallisuutta sen yleissivistävän merkityksen vuoksi.

Opinnoista on hyötyä kulttuurin tuntemusta edellyttävissä tehtävissä, esimerkiksi kustannus- tai kirjastoalalla, media- tai markkinointialalla, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtävissä. Kirjallisuuden opiskelusta voit hyötyä myös siinä tapauksessa, jos tähtäät kirjoittamisen ammattilaiseksi. 

Kirjallisuus on pakollinen oppiaine äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtääville. Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, voit tehdä meillä sekä kirjallisuuden että suomen kielen perus- ja aineopinnot. Tutustu myös suomen kielen oppiaineeseen.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Tutustu myös yhteistyöoppilaitostemme opintotarjontaan

Kirjallisuus, suomen kieli sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot avoimessa yliopistossa

 

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

 • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
 • Historia: historian perus- ja aineopinnot
 • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
 • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
 • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
 • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.