Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokonaisuus

Perehdy lapsuus- ja nuoruusiän liikkumisen erityispiirteisiin. Opiskele lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus avoimessa yliopistossa.

Toimitko lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisen tai valmentamisen parissa? Liikutatko työssäsi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa lapsia? Mitä eroa on kasvulla, kypsymisellä ja kehityksellä? Haluatko tietää miten liikunta vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja terveyteen kasvun ja kypsymisen eri vaiheissa? Tunnistatko liikuntaan ja urheiluharjoitteluun liittyvät riskit?

Opiskelemalla lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden saat perustiedot lapsuus- ja nuoruusiän liikunnan käsitteistä ja käytänteistä. Opiskelet Suomen ensimmäistä lasten ja nuorten liikuntaan keskittynyttä opintokokonaisuutta tutkittuun tietoon nojaten. Nämä opinnot ovat tarjolla vain Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Voit opiskella lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuutta

 • aloittamalla opintoja ympäri vuoden (opintojaksot tarjolla porrastetusti lukuvuoden aikana)
 • ilmoittautumalla opintoihin JYU avoimen opinto-oppaan kautta opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista
 • etä- ja lähiopetusta yhdistelemällä: perusopintokokonaisuus sisältää kaksi opintojaksoa, joissa on läsnäoloa vaativaa lähiopetusta 
 • Lähiopetukseen voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä keväällä 2021

Perusopinnoissa perehdyt seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Lasten ja nuorten kasvu ja kypsyminen: miten lapset ja nuoret kasvavat ja kypsyvät ja miten nämä prosessit vaikuttavat fyysisen kuntoon ja motorisiin taitoihin
 2. Liikunnan vaikutukset: miten liikunta vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja fyysiseen kuntoon
 3. Lasten ja nuorten mittaamisen ja ohjaamisen erityispiirteet: turvallinen ja eettinen fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden mittaaminen, liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikunnan ohjaaminen.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden rakenne

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuudessa tutustut muun muassa lasten ja nuorten kasvun ja kypsymisen merkitykseen valmennuksessa, lasten ja nuorten harjoittelun erityispiirteisiin sekä urheilijaksi kasvamisen malleihin, liikunnan terveysvaikutuksiin ja mahdollisiin liikunnan riskeihin sekä eettiseen ja turvalliseen testaustoimintaan. Pääset tarkastelemaan lasten ja nuorten liikunnan erityiskysymyksiä ja liikunnan edistämisen mahdollisuuksia uusimman tutkimustiedon valossa.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus (25 op)
LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op)
LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (2 op)
LNLP1002 Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset (5 op)
LNLP1003 Lasten ja nuorten liikunta ja terveys (4 op)
LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia (3 op)
LNLP1005 Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen (3 op)
LNLP1006 Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä motoriikan mittaaminen (3 op)

 
Aloita opiskelu opintojaksoista LNLP1001 ja LPEY1003. Huomioithan, että voit suorittaa opintojakson LNLP1006 vasta, kun olet suorittanut muut perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

  • Opinnot soveltuvat esimerkiksi terveystieteiden avoimen väylän (kandidaattiohjelma) valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi (25 op sivuaine).
  • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy omasta tiedekunnastasi, voiko opinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Opinnot kuuluvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
  • Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus ei vastaa liikuntakasvatuksen opintoja (eivät johda liikunnanopettajan pätevyyteen).