Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokonaisuus

Perehdy lapsuus- ja nuoruusiän liikkumisen erityispiirteisiin. Opiskele lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus avoimessa yliopistossa.

Toimitko lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisen tai valmentamisen parissa? Liikutatko työssäsi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa lapsia? Mitä eroa on kasvulla, kypsymisellä ja kehityksellä? Haluatko tietää miten liikunta vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja terveyteen kasvun ja kypsymisen eri vaiheissa? Tunnistatko liikuntaan ja urheiluharjoitteluun liittyvät riskit?

Opiskelemalla lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden saat perustiedot lapsuus- ja nuoruusiän liikunnan käsitteistä ja käytänteistä. Opiskelet Suomen ensimmäistä lasten ja nuorten liikuntaan keskittynyttä opintokokonaisuutta tutkittuun tietoon nojaten. Nämä opinnot ovat tarjolla vain Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Voit opiskella lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuutta

  • aloittamalla opintoja ympäri vuoden (opintojaksot tarjolla porrastetusti lukuvuoden aikana)
  • etä- ja lähiopetusta yhdistelemällä: kahdella opintojaksolla on läsnäoloa vaativaa lähiopetusta, johon voit osallistua joko Jyväskylässä tai Helsingissä keväällä 2021.
  • ilmoittautumalla opintojakson suoritustapaan opinto-oppaan kautta: valitse opintojakso, jolle haluat ilmoittautua ja valitse välilehdeltä "Ilmoittaudu opintoihin", ks. tietoa toiminnan muutoksista

Opiskele lasten ja nuorten liikunnan perusopintoja

Opinnoissa tarkastelet lasten ja nuorten liikunnan erityiskysymyksiä ja liikunnan edistämisen mahdollisuuksia uusimman tutkimustiedon valossa. Tutustut muun muassa lasten ja nuorten harjoittelun erityispiirteisiin, urheilijaksi kasvamisen malleihin, liikunnan terveysvaikutuksiin ja mahdollisiin liikunnan riskeihin.

Opinnoissa perehdyt tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin:

1. Lasten ja nuorten kasvu ja kypsyminen: Miten lapset ja nuoret kasvavat ja kypsyvät ja miten nämä prosessit vaikuttavat fyysisen kuntoon ja motorisiin taitoihin?

2. Liikunnan vaikutukset: Miten liikunta vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja fyysiseen kuntoon?

3. Lasten ja nuorten mittaamisen ja ohjaamisen erityispiirteet: Mitä on turvallinen ja eettinen fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden mittaaminen? Miten liikunnallista elämäntapaa voi edistää? Mitä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisessa tulee huomioida?

Kenelle?

Suosittelemme opintoja kaikille liikunnasta kiinnostuneille, ja se sopii loistavasti esimerkiksi lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa, urheiluvalmennuksessa, liikunnanopetuksessa, varhaiskasvatuksessa sekä terveystiedon parissa työskenteleville.

Miten pääsen alkuun opinnoissani?

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston opinto-oppaassa, josta löydät ilmoittautumisen ja opintotarjonnan lisäksi myös muuta opiskeluasi tukevaa materiaalia. Opinto-oppaan Näin aloitan opintoni -välilehdeltä löydät vinkkejä ja ohjeita opintojen aloittamiseen, kuten tietoa opintojen suoritusjärjestyksestä.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

  • Opinnot soveltuvat esimerkiksi terveystieteiden avoimen väylän (kandidaattiohjelma) valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi (25 op sivuaine).
  • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy omasta tiedekunnastasi, voiko opinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Opinnot kuuluvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
  • Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus ei vastaa liikuntakasvatuksen opintoja (eivät johda liikunnanopettajan pätevyyteen).