Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokonaisuus

Perehdy lapsuus- ja nuoruusiän liikkumisen erityispiirteisiin. Opiskele lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus avoimessa yliopistossa. Opinnoissa tarkastelet lasten ja nuorten liikunnan erityiskysymyksiä ja liikunnan edistämisen mahdollisuuksia uusimman tutkimustiedon valossa.

Toimitko lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisen tai valmentamisen parissa? Liikutatko työssäsi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa lapsia ja nuoria?

Mitä eroa on kasvulla, kypsymisellä ja kehityksellä? Haluatko tietää miten liikunta vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja terveyteen kasvun ja kypsymisen eri vaiheissa? Tunnistatko liikuntaan ja urheiluharjoitteluun liittyvät riskit?

Suomen ensimmäinen lasten ja nuorten liikuntaan keskittyvä opintokokonaisuus

Opiskelemalla lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden saat perustiedot lapsuus- ja nuoruusiän liikunnan käsitteistä ja käytänteistä. Tutustut muun muassa lasten ja nuorten harjoittelun erityispiirteisiin, urheilijaksi kasvamisen malleihin, liikunnan terveysvaikutuksiin ja mahdollisiin liikunnan riskeihin.

Opiskelet Suomen ensimmäistä lasten ja nuorten liikuntaan keskittynyttä opintokokonaisuutta tutkittuun tietoon nojaten. Nämä opinnot ovat tarjolla vain Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opinnoissa perehdyt tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin:

 • Lasten ja nuorten kasvu ja kypsyminen: Miten lapset ja nuoret kasvavat ja kypsyvät ja miten nämä prosessit vaikuttavat fyysisen kuntoon ja motorisiin taitoihin?
 • Liikunnan vaikutukset: Miten liikunta vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja fyysiseen kuntoon?
 • Lasten ja nuorten mittaamisen ja ohjaamisen erityispiirteet: Mitä on turvallinen ja eettinen fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden mittaaminen? Miten liikunnallista elämäntapaa voi edistää? Mitä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisessa tulee huomioida?
Lasten ja nuorten liikunta Mitä opintoihin kuuluu? Kuinka ne opiskellaan?


Voit opiskella lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot

 • aloittamalla opiskelun ympäri vuoden
 • voit opiskella kaikki opintojaksot verkkovälitteisesti
 • opetusohjelman lukuvuodelle 2022-2023 löydät opinto-oppaan ajankohtaista -sivulta.
 • ilmoittautumalla opintojakson suoritustapaan opinto-oppaan kautta: valitse opintojakso, jolle haluat ilmoittautua ja valitse välilehdeltä "Ilmoittaudu opintoihin"

Kenelle?

Suosittelemme opintoja kaikille liikunnasta kiinnostuneille, ja se sopii loistavasti esimerkiksi lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa, urheiluvalmennuksessa, liikunnanopetuksessa, varhaiskasvatuksessa sekä terveystiedon parissa työskenteleville.

Miten pääsen alkuun opinnoissani?

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston opinto-oppaassa, josta löydät ilmoittautumisen ja opintotarjonnan lisäksi myös muuta opiskeluasi tukevaa materiaalia. Opinto-oppaan Näin aloitan opintoni -välilehdeltä löydät vinkkejä ja ohjeita opintojen aloittamiseen, kuten tietoa opintojen suoritusjärjestyksestä.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

 • Opinnot soveltuvat esimerkiksi terveystieteiden avoimen väylän (kandidaattiohjelma) valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi (25 op sivuaine).
 • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy omasta tiedekunnastasi, voiko opinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Opinnot kuuluvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
 • Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus ei vastaa liikuntakasvatuksen opintoja (eivät johda liikunnanopettajan pätevyyteen).

  Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille

 • Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua lasten ja nuorten liikunnan perusopinnoissa. Maksutonta suoritusoikeutta opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
 • Maksuttomien opintojen opintotarjonta löytyy osoitteesta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille