Tavoitteena terveys

Oletko kiinnostunut terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista? Haluatko terveystiedon opettajaksi? Onko tavoitteenasi terveystieteiden maisterin tutkinto? Terveystieteiden ja terveystiedon opinnoista saat eväitä sekä terveystiedon opettamiseen että terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana. Opinnoissa tarkastelet monipuolisesti terveystieteiden ja terveystiedon eri osa-alueita. 

Tarjolla olevat opinnot

Terveystieteet

Terveystieto

Oletko kiinnostunut terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista? Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa tutustut seuraavien oppiaineiden sisältöihin:

  • fysioterapia
  • gerontologia ja kansanterveys
  • liikuntalääketiede
  • terveyskasvatus

Terveystieteiden perus- ja aineopinnoista voit jatkaa edellämainituista oppiaineista sen oppiaineen syventäviin opintoihin, jotka kiinnostavat sinua eniten.

Haluatko saada terveystiedon opettajakelpoisuuden? Terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopinnot on suunnattu erityisesti:

  • terveystiedon opettajan pätevyyttä tavoitteleville 
  • lasten ja nuorten parissa toimiville 
    opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille


Opinnoissa tarkastelet, mikä on keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, terveyskasvatuksessa ja terveystiedon opetuksessa.

Liikunnan ja terveyden perusopinnot

UUTUUS lukuvuonna 2018-2019

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista.

Gerontologia

Oletko kiinnostunut ihmisen vanhenemiseen liittyvistä asioista? Miten ympäristö vaikuttaa meihin iän myötä? Mikä merkitys on ravitsemuksella? Milloin pitää huolestua isovanhemman muistiongelmista? Kannattaako aloittaa enää liikunnan harrastamista eläkeiässä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia gerontologian perusopinnoista.

Liikuntapsykologia 

Tarvitsetko osaamista siinä, miten autetaan ihmistä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä? Liikuntapsykologian opinnot sopivat sinulle. Jos toimit huippu-urheilun parissa, urheilupsykologisella osaamisella autat ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin.