Liikunnan ja terveyden perusopinnot – Tutkintotavoitteinen opiskelu

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Tältä sivulta löydät ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä tutkintotavoitteiseen opiskeluun liittyen. Opintojen suunnittelussa voit olla yhteydessä oppiaineen yhteyshenkilöihin.

Haaveena opintopaikka liikuntapedagogiikassa, liikunnan yhteiskuntatieteissä tai liikuntabiologiassa? Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti ja suorittaa Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Voit sisällyttää avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoasi, mikä nopeuttaa valmistumistasi.

Avoimen yliopiston opintotarjonta tutkintoa tavoitteleville

Katso tästä linkistä listaus opinnoista, joita voit suorittaa avoimen yliopiston kautta jo etukäteen liikuntatieteellisen tutkintopaikkaa tavoitellessasi.

Esimerkiksi Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Voit tarkistaa eri kandidaatti- ja maisteriohjelmien sisältämät opinnot tiedekunnan opetussuunnitelmasta.

Hyväksilukuperiaatteet aiemman liikunta- tai terveysalan tutkinnon suorittaneille

Mikäli sinulla on aiempi liikunta- tai terveysalan tutkinto (liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, sairaanhoitaja) ja tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, tutustu tutkinto-opiskelijan osaamisen hyväksilukuperiaatteisiin sekä erityisesti liikuntatieteellisessä tiedekunnassa hyväksiluettaviin opintojaksoihin. Hyväksilukuperiaatteet koskevat vain liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita. 

Huomioithan, että liikunnan ja terveyden monitieteinen perusopintokokonaisuus ei vastaa opettajankoulutuslaitosten liikuntakasvatuksen perusopintoja eikä se anna oikeutta hakeutua liikuntakasvatuksen aineopintoihin.