Terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa tarjoaa valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana.

Mitä on terveys? Miten terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen.

Terveystieteitä voit opiskella aloittaen perusopintokokonaisuudesta. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa aineopintotasoisiin opintoihin.

Voit opiskella terveystieteitä
  • aloittamalla milloin tahansa 
  • pääsääntöisesti etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja / tai Helsingissä

Jos olet suorittanut AMK- tai opistoasteen tutkinnon liikunta-, sosiaali- tai terveysalalta voit hakea aiemman tutkintosi perusteella maisteriopintoihin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan: tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin

Terveystieteiden perehdytystilaisuudet

Perusopinnot 

Kevät 2020
Perehdytys keväällä 2020 verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.00-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen (kirjautumislinkki päivitetään tälle sivulle viikkoa ennen perehdytystä).

Terveystieteiden yhteisten opintojen perehdytys 

Kevät 2020
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.30-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 17.25 alkaen (kirjautumislinkki päivitetään tälle sivulle viikkoa ennen perehdytystä).

Aloitatko terveystieteiden opiskelun perusopinnoista?

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aikaisempaa AMK- tai opisto-asteen tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) sisällöt.

Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluvat myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysythän tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Terveystieteiden perusopinnot lukuvuosi 2019-2020 

Terveystieteiden aineopinnot lukuvuosi 2019-2020


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa