Terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa tarjoaa valmiuksia terveyden ja hvyinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana.

Mitä on terveys? Mitä on hyvinvointi? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen.

Terveystieteitä voit opiskella aloittaen perusopintokokonaisuudesta. Mikäli sinulla on jo aiempi soveltuva AMK- tai opistoasteen tutkinto, voit aloittaa valitsemasi oppiaineen (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) täydentävistä opinnoista. 

Terveystieteiden perehdytystilaisuudet

Perusopinnot 

Kevät 2020
Perehdytys keväällä 2020 verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.00-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen (kirjautumislinkki päivitetään tälle sivulle viikkoa ennen perehdytystä)

Terveystieteiden yhteisten opintojen perehdytys 

Syksy 2019
Ohjausaika 21.10.2019 klo 17.00-18.00 Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen: https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/

Kevät 2020
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.30-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 17.25 alkaen (kirjautumislinkki päivitetään tälle sivulle viikkoa ennen perehdytystä)

Terveystieteet_pikkukuva.png

Voit opiskella terveystieteitä
  • aloittamalla milloin tahansa 
  • pääsääntöisesti etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja / tai Helsingissä

Aloitatko terveystieteiden opiskelun perusopinnoista?


Jos sinulla ei ole soveltuvaa aikaisempaa AMK- tai opisto-asteen tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) sisällöt. Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluvat myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysythän tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020 
Terveystieteiden perusopinnot

Lukuvuosi 2019-2020
Terveystieteiden aineopinnot

 Tavoitteletko tutkintoa? Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja

Haluatko täydentää  aiempaa tutkintoasi terveystieteiden opinnoilla?

Mikäli sinulla on soveltuva AMK- tai opisto-asteen tutkinto ja tavoitteenasi on terveystieteiden maisterin tutkinto, voit opiskella terveystieteiden perus- ja aineopintojen sijaan terveystieteiden täydentävät opinnot (=terveystieteiden yhteiset opinnot + sisältöopinnot) valitsemastasi oppiaineesta sekä tavoitteisiisi sopivan perusopintokokonaisuuden  (25 op) ja hakea sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi suoraan maisteriopintoihin. Kysythän tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöltä Heli Tyrväiseltä.


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden_opinnot_2017_12_18.png