Terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa tarjoaa valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana.

Mitä on terveys? Miten terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen.

Voit opiskella terveystieteitä avoimessa yliopistossa aloittaen perusopintokokonaisuudesta, jonka jälkeen voit jatkaa aineopintoihin.

Voit opiskella terveystieteitä
  • aloittamalla milloin tahansa.
  • pääsääntöisesti etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja / tai Helsingissä
  • tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä (ei korkeakoulututkintoa)
  • maisteriohjelmiin tähdäten (on aiempi korkeakoulututkinto)
  • 1.8.2020 alkaen opintoihin ilmoittaudutaan uuden opetussuunnitelman 2020–2023 mukaisesti opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista.

AMK- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet

Jos olet suorittanut AMK- tai opistoasteen tutkinnon liikunta-, sosiaali- tai terveysalalta voit hakea aiemman tutkintosi perusteella maisteriopintoihin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan: tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin

Aloitatko terveystieteiden opiskelun perusopinnoista?

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aikaisempaa AMK- tai opistoasteen tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) sisällöt.

Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluvat myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opinto-oppaasta (valitse syksyllä tarjolla olevat suoritustavat). 

Terveystieteiden metodiopinnot

  • Yhteiset opinnot ovat avoinna kaikille tutkintotavoitteisille terveystieteiden opiskelijoille suuntautumisesta riippumatta: Terveystieteiden metodiopinnot

Syksyn 2020 opinto-ohjelman löydät JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa