Fysioterapia avoimessa yliopistossa: aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot

Hei Sinä ammattikorkeakoulusta tai vastaavasta entisestä opistotason koulutuksesta valmistunut fysioterapeutti, jalkaterapeutti, osteopaatti, apuvälineteknikko, naprapaatti, liikunnanohjaaja, toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja tai hyvinvointiteknologian insinööri! Oletko kiinnostunut jatkamaan opintojasi terveystieteiden maisteriksi fysioterapia oppiaineesta? Tiesitkö, että fysioterapian opiskelu omana tieteenalanaan Suomessa on mahdollista vain Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa? Em. taustaopinnoilla voit hakea suoraan fysioterapian maisteriohjelmaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän (ns. erillishaku) kautta. Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa fysioterapian täydentävistä opinnoista. Mikäli tavoitteenasi on tutkinto, sinun kannattaa suorittaa myös jokin perusopintokokonaisuus (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Opinnoissa eteneminen

1-2. lukukausi

Fysioterapian täydentävät opinnot sisältävät terveystieteiden yhteiset menetelmäopinnot (ks. lista alla).

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden yhteisten opintojen perehdytys 

Syksy 2019
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 17.00-18.00. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/
Kevät 2020
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.30-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 17.25 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/

Ilmoittautuminen opintoihin

Terveystieteiden yhteisiin opintoihin voit ilmoittautua opintojaksokohtaisesti:

Ta­voit­te­let­ko tut­kin­toa? 

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.