08.06.2018

Fysioterapia - aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot

Hei Sinä ammattikorkeakoulusta tai vastaavasta entisestä opistotason koulutuksesta valmistunut fysioterapeutti, jalkaterapeutti, osteopaatti, apuvälineteknikko, naprapaatti, liikunnanohjaaja, toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja tai hyvinvointiteknologian insinööri! Oletko kiinnostunut jatkamaan opintojasi terveystieteiden maisteriksi fysioterapia oppiaineesta? Tiesitkö, että fysioterapian opiskelu omana tieteenalanaan Suomessa on mahdollista vain Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa? Em. taustaopinnoilla voit hakea suoraan maisteriohjelmaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän (ns. erillishaku) kautta. Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa fysioterapian täydentävistä opinnoista. Mikäli tavoitteenasi on tutkinto, sinun kannattaa suorittaa myös jokin perusopintokokonaisuus (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Opinnoissa eteneminen

1-2. lukukausi

Fysioterapian täydentävät opinnot sisältävät terveystieteiden yhteiset menetelmäopinnot (ks. lista alla). Lukuvuonna 2018-19 pyritään järjestämään kaksi uutta sisältöopintojaksoa.

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti. Voit ilmoittautua näihin opintoihin joko opintojaksokohtaisesti tai ilmoittautumalla Terveystieteiden yhteiset menetelmäopinnot -pakettiin (20 op).

 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)
  • Ryhmiä järjestetään syys- ja kevätlukukausilla
  • Opintojakson suoritustavat: 1. verkko-opetus ja itsenäinen työskentely, tehtävä 2. lähiopetus, verkko-opetus, itsenäinen työskentely, tehtävä
 • LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
  • Verkkokurssi järjestetään syyslukukaudella
  • Verkkotyöskentely, itsenäiset tehtävät, verkkotapaamiset (Connect)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
  • Verkkokurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella
  • Verkkotyöskentely, itsenäiset tehtävät, verkkotapaamiset (Connect)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella
  • Lähiopetukseen osallistuminen, tentti
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
  • Järjestetään syyslukukaudella
  • Lähiopetus, seminaarit, itsenäinen työskentely
 • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
  • Järjestetään syyslukukaudella
  • Lähiopetukseen osallistuminen, tentti. 
  • Opintojakso korvautuu myös suorittamalla kurssi: YFIY100 Tieteenteoria (5 op) 

Ta­voit­te­let­ko tut­kin­toa? 

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.