Fysioterapia avoimessa yliopistossa: aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot

Hei sinä ammattikorkeakoulusta tai vastaavasta entisestä opistotason koulutuksesta valmistunut fysioterapeutti, jalkaterapeutti, osteopaatti, apuvälineteknikko, naprapaatti, liikunnanohjaaja, toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja tai hyvinvointiteknologian insinööri!

Oletko kiinnostunut jatkamaan opintojasi terveystieteiden maisteriksi fysioterapian oppiaineesta? Tiesithän, että fysioterapian opiskelu omana tieteenalanaan Suomessa on mahdollista vain Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa? Aloita opintosi avoimessa yliopistossa fysioterapian täydentävistä opinnoista.

Opinnoissa eteneminen

1-2. lukukausi 

Tutkintoon sisältyy valinnaisia opintojaksoja vähintään 3 op, joista seuraavat mahdollista opiskella avoimen yliopiston opintoina:

Terveystieteiden opettajakoulutukseen sisältyy myös aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopintokokonaisuus.

Fysioterapian täydentävät opinnot sisältävät terveystieteiden metodiopinnot (katso lista alla).

 

Terveystieteiden metodiopinnot

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden metodiopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti:

 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)
  • syyslukukaudellaja kevätlukukaudella 
  • Opintojakson suoritustavat:
   • Tehtävä 1. verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
   • Tehtävä 2. lähiopetus, verkko-opetus, itsenäinen työskentely ja tehtävä
 • LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella alkuvuodesta 2021. Kevään 2021 aikataulutiedot päivitetään verkkosivuille elokuussa 2020
  • Opintojakson suoritustavat: lähiopetukseen osallistuminen, tentti
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella Helsingissä perjantaina 23.4 ja lauantaina 24.4.2021 
  • Opintojakson suoritustavat: lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä
  • Opintojakso korvautuu myös suorittamalla kurssi YFIY100 Tieteenteoria (5 op) 

Ta­voit­te­let­ko tut­kin­toa? 

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.