30.01.2019

Fysioterapia avoimessa yliopistossa: aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot

Hei Sinä ammattikorkeakoulusta tai vastaavasta entisestä opistotason koulutuksesta valmistunut fysioterapeutti, jalkaterapeutti, osteopaatti, apuvälineteknikko, naprapaatti, liikunnanohjaaja, toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja tai hyvinvointiteknologian insinööri! Oletko kiinnostunut jatkamaan opintojasi terveystieteiden maisteriksi fysioterapia oppiaineesta? Tiesitkö, että fysioterapian opiskelu omana tieteenalanaan Suomessa on mahdollista vain Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa? Em. taustaopinnoilla voit hakea suoraan fysioterapian maisteriohjelmaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän (ns. erillishaku) kautta. Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa fysioterapian täydentävistä opinnoista. Mikäli tavoitteenasi on tutkinto, sinun kannattaa suorittaa myös jokin perusopintokokonaisuus (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Opinnoissa eteneminen

1-2. lukukausi

Fysioterapian täydentävät opinnot sisältävät terveystieteiden yhteiset menetelmäopinnot (ks. lista alla).

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti. Voit ilmoittautua näihin opintoihin joko opintojaksokohtaisesti tai ilmoittautumalla pakettiin:

Ta­voit­te­let­ko tut­kin­toa? 

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.