Gerontologia ja kansanterveys: aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot

Kiinnostavatko sinua ihmisen vanhenemiseen liittyvät tekijät? Haluaisitko toimia esimerkiksi asiantuntijana, tutkijana, opettajana tai kouluttajana työtehtävissä, joissa tarvitaan ihmisen vanhenemiseen liittyvää tietoa? Jyväskylän ja Tampereen yliopistolla on yhteinen gerontologian tutkimuskeskus GEREC, jossa tutkittua uusinta tietoa käytetään yliopisto-opetuksessa.

Onko sinulla terveys-, sosiaali- tai liikunta-alan ammattikorkeakoulu tai vastaava entinen opistoasteen tutkinto? Edellä mainitut opinnot suorittaneena voit hakeutua Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmaan joko pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän kautta. Silloin opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa täydentävistä opinnoista joihin kuuluvat gerontologian ja kansanterveyden sisältöopinnot sekä terveystieteiden yhteiset menetelmäopinnot.

Mikäli haluat opiskella gerontologiaa sivuaineena, löydät sinulle sopivan opintokokonaisuuden täältä.

 Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi 1.-3. lukukausi 3.-4. lukukausi
Opintosi alkavat näistä jaksoista. Jaksot suoritetaan alla olevassa järjestyksessä. Alla olevat opintojaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut. Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.
TTIP1003
Vanheneminen ja kansanterveys  (4 op)
KTEA013
Liikunta ja vanheneminen
KTEY016
Kandidaattiseminaari (2 op)

TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen (2 op)
LTKY1012
Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)
KTEY017
Kandidaattitutkielma (6 op)
Suositellaan:
LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)
LTKY1011
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 
  KTEY005
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 
  KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 
  KTEY008
Epidemiologian perusteet (3 op)
 
  LTKY002
Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
tai vaihtoehtoisena
YFIY100
Tieteenteoria (5 op)
 

Gerontologian ja kansanterveyden sisältöopinnot

Terveystieteiden metodiopinnot

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden metodiopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti:

 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)
  • syyslukukaudellaja kevätlukukaudella 
  • Opintojakson suoritustavat:
   • Tehtävä 1. verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
   • Tehtävä 2. lähiopetus, verkko-opetus, itsenäinen työskentely ja tehtävä
 • LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella alkuvuodesta 2021. Kevään 2021 aikataulutiedot päivitetään verkkosivuille elokuussa 2020
  • Opintojakson suoritustavat: lähiopetukseen osallistuminen, tentti
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella Helsingissä perjantaina 23.4 ja lauantaina 24.4.2021 
  • Opintojakson suoritustavat: lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä
  • Opintojakso korvautuu myös suorittamalla kurssi YFIY100 Tieteenteoria (5 op) 

Tavoitteletko tutkintoa?

Mikäli tavoitteenasi on tutkinto, sinun kannattaa suorittaa myös jokin perusopintokokonaisuus (25 op). Se sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen. Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.