Gerontologia ja kansanterveys - aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot

Kiinnostavatko sinua ihmisen vanhenemiseen liittyvät tekijät?  Jyväskylän ja Tampereen yliopistolla on yhteinen gerontologian tutkimuskeskus GEREC, jossa tutkittua uusinta tietoa käytetään yliopisto-opetuksessa.  Haluaisitko toimia esimerkiksi asiantuntijana, tutkijana, opettajana tai kouluttajana työtehtävissä, joissa tarvitaan ihmisen vanhenemiseen liittyvää tietoa? Onko sinulla terveys-, sosiaali- tai liikunta-alan ammattikorkeakoulu tai vastaava entinen opistoasteen tutkinto? Em. taustaopinnoilla voit hakeutua gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmaan joko pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän (ns. erillishaku) kautta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa gerontologian ja kansanterveyden täydentävistä opinnoista. Täydentäviin opintoihin kuuluvat gerontologian ja kansanterveyden sisältöopinnot sekä terveystieteiden yhteiset menetelmäopinnot. Mikäli tavoitteenasi on tutkinto, sinun kannattaa suorittaa myös jokin perusopintokokonaisuus (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Mikäli haluat opiskella gerontologiaa sivuaineena, löydät sinulle sopivan opintokokonaisuuden täältä.

 

 Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi

Näistä aloitetaan:

 • KTEP013 Vanheneminen ja terveys 1 (2 op)
 • KTEP014 Vanheneminen ja terveys 2 (4 op)
 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

1.-3. lukukausi

Alla olevat opintojaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut.

 • KTEA013 Vanheneminen ja liikunta
 • LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
 • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op) VAIHTOEHTOISENA: YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 
 

3.-4. lukukausi

Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.

 • KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)
 • KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op)

.

Gerontologian ja kansanterveyden sisältöopinnot

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden yhteisten opintojen perehdytys 

Syksy 2019
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 17.00-18.00. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/
Kevät 2020
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.30-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 17.25 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/

Ilmoittautuminen opintoihin

Terveystieteiden yhteisiin opintoihin voit ilmoittautua opintojaksokohtaisesti:

Tavoitteletko tutkintoa?

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.