19.02.2018

Gerontologia ja kansanterveys

Kiinnostavatko sinua ihmisen vanhenemiseen liittyvät tekijät?  Jyväskylän ja Tampereen yliopistolla on yhteinen gerontologian tutkimuskeskus GEREC, jossa tutkittua uusinta tietoa käytetään yliopisto-opetuksessa.  Haluaisitko toimia esimerkiksi asiantuntijana, tutkijana, opettajana tai kouluttajana työtehtävissä, joissa tarvitaan ihmisen vanhenemiseen liittyvää tietoa? Onko sinulla terveys-, sosiaali- tai liikunta-alan ammattikorkeakoulu tai vastaava entinen opistoasteen tutkinto? Em. taustaopinnoilla voit hakeutua gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmaan joko pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän (ns. erillishaku) kautta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa gerontologian ja kansanterveyden täydentävistä opinnoista. Täydentäviin opintoihin kuuluu myös perusopintokokonaisuuden laajuinen sivuaine (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Mikäli haluat opiskella gerontologiaa sivuaineena, löydät sinulle sopivan opintokokonaisuuden täältä.

 

 Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi

Näistä aloitetaan:

 • KTEP013 Vanheneminen ja terveys 1 (2 op)
 • KTEP014 Vanheneminen ja terveys 2 (4 op)
 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

1.-3. lukukausi

Alla olevat opintojaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut.

 • KTEA013 Vanheneminen ja liikunta
 • LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)
 
 

3.-4. lukukausi

Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.

 • KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)
 • KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op)

.

Gerontologian ja kansanterveyden sisältöopinnot

 • KTEP013 Vanheneminen ja terveys (2 op)
  • Luennot verkkotallenteena, kirjallinen tehtävä
 • KTEP014 Vanheneminen ja terveys (4 op)
  • Kaksi oppimistehtävää
 • KTEA013 Vanheneminen ja liikunta (4 op)
  • Verkko-opiskelu
  • Verkkotyöskentely, seminaarityöskentely, seminaarityön kirjoittaminen, liikuntaryhmäraportti, kirjatentti
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko
  • Lähiopetus (Hki tai Jkl)
  • Tentti
 • KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)
  • Aloitus syyskuussa, lopetus maaliskuun puolivälissä
  • Pakolliset seminaarit, joista ensimmäinen ja viimeinen seminaaritapaaminen lähiopetuksena, väliseminaarit connect-verkkokokousjärjestelmän kautta. Tutkielma tehdään seminaarien aikana.
  • Itsenäinen työskentely
 • KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op)
  • Tutkielman valmiiksi kirjoittaminen

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti. 

Tavoitteletko tutkintoa?

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin