13.08.2018

Terveystieteiden viestintä- ja kieliopinnot

 

  • XENX001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), kaikille pakollinen opintojakso

Vanhan opistotason tutkinnon suorittaneiden tulee  lisäksi suorittaa kurssit:

  • XENX303 Interdisciplinary Communication Skills (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), valinnainen opintojakso
  • Svenska för hälsovetare / skriftlig, muntlig (3 op), valinnainen opintojakso

Kieliopinnoista löytyy lisätietoa viestintä- ja kieliopintojen sivuilta