12.12.2017

Terveystieteiden viestintä- ja kieliopinnot

  • Academic Reading (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), kaikille pakollinen opintojakso

Vanhan opistotason tutkinnon suorittaneiden tulee  lisäksi suorittaa kurssit

  • Communication Skills (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), valinnainen opintojakso
  • Svenska för hälsovetare / skriftlig, muntlig (3 op), valinnainen opintojakso