Terveystieteiden viestintä- ja kieliopinnot

 

  • XENX001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), kaikille pakollinen opintojakso

Vanhan opistotason tutkinnon suorittaneiden tulee lisäksi suorittaa kurssit:

  • XENX003 Interdisciplinary Communication Skills (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), valinnainen opintojakso
  • Svenska för hälsovetare / skriftlig, muntlig (3 op), valinnainen opintojakso

Terveystieteiden kandidaattiohjelmaan, terveystieteiden kandidaatti (3 v) hakevien tulee suorittaa viestintä- ja kieliopinnoista opintojaksot:

  • XENX001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), kaikille pakollinen opintojakso
  • XENX003 Interdisciplinary Communication Skills (for Sport and Health Sciences) (2 op) (järjestetään avoimessa yliopistossa 3 op:n laajuisena), valinnainen opintojakso
  • Svenska för hälsovetare / skriftlig, muntlig (3 op), valinnainen opintojakso
  • Puheviestinnän perusteet ( 2 op)

 Hakukelpoisuusvaatimukset löytyvät Liikuntatieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintotarjonnasta löytyy lisätietoa viestintä- ja kieliopintojen sivuilta.