Usein kysyttyä terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtäävistä opinnoista

Haku ja opiskelijavalinta terveystieteiden maisteriohjelmiin

Milloin voin hakea? Hakea voit kerran vuodessa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.
Kuinka monta aloituspaikkaa on ja millä perusteella ne täytetään? Lue tältä sivulta maisteriohjelmien valintaperusteet kevään 2023 yhteishaussa.
Voinko hakea terveystieteiden maisteriohjelmiin avoimen väylän kautta?
Kyllä, jos olet suorittanut ko. maisteriohjelman hakukelpoisuusvaatimuksissa mainitun tutkinnon sekä edellytettävät avoimen väylän opinnot.

Valtaosa terveystieteiden maisteriohjelmien aloituspaikoista täytetään valintakoemenestyksen perusteella. Lisäksi jokaiseen maisteriohjelmaan valitaan avoimen väylän kautta enintään 4 opiskelijaa.
Milloin valintakoe järjestetään?
Voit tarkistaa valintakokeen päivämäärän valitsemasi maisteriohjelman valintaperusteista.
Mitä liitteitä tarvitsen hakua varten ja mihin mennessä ne tulee toimittaa? Voit tarkistaa hakuliitteitä koskevat ohjeet valitsemasi maisteriohjelman valintaperusteista kohdasta "Tarvittavat liitteet".

Valinta avoimen väylältä tehdään hakijan 6.4.2023 mennessä toimittamien liitteiden perusteella. Liitteet voit toimittaa lataamalla ne sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa täyttämällesi hakulomakkeelle.


Miten tilaan opintosuoritusotteen avoimessa yliopistossa suorittamistani väyläopinnoista?
Tilaa opintosuoritusote avoimessa yliopistossa suorittamistasi opintojaksoista ja lisää se Opintopolku.fi -palvelussa täyttämäsi hakemuksen liitteeksi. Lue tästä ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.

Valmiista perus- tai aineopintokokonaisuudesta voit puolestaan tilata itsellesi opintokokonaisuustodistuksen. Jos väyläopintoihisi sisältyy valmiiksi suoritettu opintokokonaisuus, tilaa siitä opintokokonaisuustodistus hakua varten. Lue tästä ohje opintokokonaisuustodistuksen tilaamiseen.

Huomioi, että todistuksen toimittaminen voi viedä aikaa noin 2-3 viikkoa tilauksesta. Jos asiallasi on kiire, ota yhteyttä opintopalveluihimme puhelimitse todistustilauksen jättämisen jälkeen.


Miten ja milloin opiskelijan valinnan tuloksista ilmoitetaan?
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Lue lisää opiskelijavalinnan tulosten julkaisuaikataulusta.
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Katso tämän verkkosivun alaosassa olevista linkeistä tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää hakuun ja tutkinto-opiskeluun liittyvistä asioista?
Yleisissä hakuasioissa voit ottaa yhteyttä JYU:n Hakijapalveluihin. Lisätietoja opiskelusta saa myös osoitteesta opintoasiat-sport@jyu.fi

 

Opinnot avoimessa yliopistossa ennen hakua

Miten ilmoittaudun opintoihin? Lue tästä ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.
Mistä aloitan? Suosittelemme osallistumista terveystieteiden perehdytystilaisuuteen, joita järjestämme lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Kunkin maisteriohjelman aloitukseen sopivia opintojaksoja on hahmoteltu taulukkoon: fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus.

Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai tarvitsen ohjausta opintoihini? Terveystieteiden opintojen yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät tältä sivulta. Jos tarvitset ohjausta, voit varata henkilökohtaisen verkko-ohjausajan Avoimen yliopiston ajanvaraus opinto-ohjaukseen -lomakkeella. Nähdäksesi ja täyttääksesi lomakkeet, sinun tulee kirjautua sisään HelpJYU:hun joko yliopiston käyttäjätunnuksella tai HelpJYU:n tunnuksella. Ohje tunnusten luomiseen löytyy myös kirjautumissivulta. Lisäksi järjestämme Avoin opinnoille -etäohjauspäiviä noin kerran kuukaudessa.
Kuinka nopeasti väylähakuun tarvittavat opinnot pystyy tekemään? Useimmat aineopintojen opintojaksoista sekä menetelmäopintojen opintojaksot järjestetään vain noin kaksi kertaa vuodessa, jotkut vain kerran vuodessa. Opiskelunopeuteen vaikuttaa siten se, missä vaiheessa vuotta opintoja aloittaa ja kuinka opintoja on tällöin tarjolla.

Kannattaakin tutustua opintojen aikatauluihin ja tämän avulla suunnitella omat opinnot niin, että omat opiskelutavoitteet täyttyvät. Ajan tarvetta voi myös hahmotella opintopisteiden kautta. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Tämä tuntimäärä sisältää oletuksen, että yleiset opiskelutaidot ja kurssin tason edellyttämä tiedonhaku- tai kielitaito ovat hallussa. 
Millaista kielitaitoa opintoihin tarvitaan? Aineopintotasoisilla opintojaksoilla oppimateriaali on pääsääntöisesti englanninkielistä. Suosittelemme väyläopintoihin sisältyvää englannin kurssia XENX001 Academic Reading (3 op) heti opintojen alkuun. Vahvistat sen avulla kielitaitoasi. Englannin kielisen tekstin lukemisen taito harjaantuu myös vähitellen opintojen aikana. Ensimmäisiin englanninkielistä materiaalia sisältäviin opintojaksoihin kannattaa varata hieman enemmän opiskeluaikaa. 
Mitä opiskelisin valinnaisina opintoina? Opintoja suunnitellessa kannatta miettiä omia tavoitteitaan:
minkälaisissa työtehtävissä haluaisi työskennellä, millaista osaamista siihen tarvittaisiin tai mikä itseä erityisesti kiinnostaa.

Jos on esimerkiksi kiinnostunut koulutustehtävistä voisi kasvatustieteelliset oppiaineet olla tarpeen, hallinnollisiin tehtäviin johtamisen tai hallinnon opinnot, tutkijaksi tilastotiede, järjestötehtäviin yhteiskuntatieteet tai viestintätieteet jne.

Avoimen yliopiston koko opintotarjontaa selaten ja siihen tutustumalla saa kuvan mitä kaikkea on mahdollista opiskella. Valinnaiset opintokokonaisuudet voivat olla myös muiden yliopistojen valmiiksi suoritettuja perus- ja/tai aineoopintokokonaisuuksia. 
Mitä korvaavuuksia voin saada YAMK-tutkinnolla? Liikunta-terveys- ja sosiaalialan AMK-tutkinnolla voi hakea suoraan liikuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden maisteriohjelmiin ja opintoja voi aloittaa aiemman tutkinnon osaamista täydentävillä maisteriohjelmaan kuuluvilla opinnoilla. 

YAMK-tutkinnot ovat hyvin erilaisia, joten mitään valmista hyväksilukemisen ohjetta ei ole olemassa vaan kunkin opintoja katsotaan oman hops-ohjaajan kanssa kun päätoiminen tutkinto-opiskelu liikuntatieteellisessä tiedekunnassa alkaa hakua seuraavana syksynä. Yleisesti opinnoista voi ennen opiskelupaikan saamista opiskella niitä kyseisen oppiaineen opintoja, jotka ovat sisällöllisesti itsellesi uusia asioita.
Voinko hyödyntää muissa yliopistoissa tehtyjä terveystieteiden opintoja? Väylähaku edellyttää valintaperusteissa määriteltyjen opintojen suorittamista. Muualla tehtyjen terveystieteiden opintojen hyväksiluku katsotaan hops-ohjaajan kanssa kun päätoiminen tutkinto-opiskelu liikuntatieteellisessä tiedekunnassa alkaa hakua seuraavana syksynä. Valinnaiset opintokokonaisuudet voivat olla myös muiden yliopistojen valmiiksi suoritettuja opintokokonaisuuksia.


Maisterin tutkinnon suorittaminen liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Miten opintoni alkavat hakua seuraavana syksynä? Entä voinko saada tukea opintojeni suunnitteluun ja aloittamiseen?
Opiskelija tekee opintojen alussa SISU-opintotietojärjestelmään henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS), minkä kautta hän sekä ilmoittautuu opintojaksojen toteutuksille ko. lukukautena että malliajoituksen avulla suunnittelee aikataulutusta tuleville periodeille.

Syyslukukauden alussa järjestetään uusille opiskelijoille  infotilaisuudet. 

Opiskelijalla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opinnoilleen ja niissä edistymiseen omalta hops-ohjaajalta.
Opintojen alkaessa uusia opiskelijoita perehdyttää opiskelukäytäntöihin myös opiskelijatutor.
Missä vaiheessa aiemmat opintoni siirretään Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin? Uusien opiskelijoiden aiemmat opinnot käydään läpi syksyllä tutkinto-opintojen alkaessa hops-keskusteluissa.

Miten tutkinto-opiskelu eroaa avoimessa yliopistossa opiskelusta? Opiskelu on päätoimista opiskelua arkipäivisin. Suurin osa opetuksesta on lähiopetuksena tapahtuvaa kontaktiopetusta. Oleellinen osa opiskelua on vuorovaikutus niin opettajan kuin kanssaopiskelijoiden kesken mm. keskusteluiden kautta. 

Täysin verkko-opetuksena tai itsenäisesti opiskellen on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.
Kuinka paljon läsnäoloa terveystieteiden koulutus käytännössä vaatii? Onnistuuko yliopistossa opiskelu, jos on perheellinen / asuu toisella paikkakunnalla / ei pääse lähiopetukseen paikalle?
Terveystieteiden koulutuksissa opetus on suunniteltu täysipäivästä opiskelua silmällä pitäen, mutta osa opiskelijoistamme opiskelee osapäiväisesti. Etäopiskelu ei sinänsä ole mahdollista, mutta moni suorittaa esimerkiksi tutkintoon kuuluvia valinnaisia tai täydentäviä opintoja avoimessa yliopistossa. Oman pääaineen opinnoissa on paljon seminaarityyppistä opiskelua, jossa kokoontumisia Jyväskylässä on melko vähän ja suurin osa työstä on itsenäistä kirjallista työskentelyä. Näiden tekijöiden ansiosta esim. kauempana asuvat voivat edetä sujuvasti opinnoissaan.
Millaista kielitaitoa vaaditaan yliopistollisissa opinnoissa? Miten kielitaitoa voi parantaa ennen kuin hakee sisään yliopistoon? Voiko tutkinto-opiskelijana opiskella lisää kieliä? Maisteriohjelma on suomenkielinen, mikä tarkoittaa, että opetus annetaan ja tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Oppimateriaali on pääsääntöisesti englanninkielistä.

Opiskelija voi myös maisterivaiheessa parantaa viestintä- ja kieliosaamistaan Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (MOVI) kieliopintojen avulla.

Mihin työtehtäviin terveystieteilijät valmistuttuaan sijoittuvat? Terveystieteilijät voivat hakeutua erilaisiin terveys-ja liikunta-alan asiantuntijatehtäviin, esimiestehtäviin, järjestötyöhön, projekti-ja suunnittelutehtäviin tai koulutustehtäviin. Valmistuneiden työhön sijoittumisen nimikkeitä voi tarkastella toissa.fi -palvelun kautta (hakemalla maisteriohjelman nimellä).