Haluatko terveystiedon opettajaksi terveystiedon opettajan paikalle?

Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Miten huomioit esimerkiksi oppilaantuntemuksen, pedagogisen osaamisen ja eettisen osaamisen terveystiedon opetuksessasi? Etsitkö uusia virikkeitä terveystiedon opetukseesi? Terveystiedon opinnoissa kehität terveystiedon opettajuuttasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin.

Terveystieto_pikkukuva.png

Voit opiskella terveystietoa

  • monimuotoisesti
  • ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin tahansa
  • pääsääntöisesti etäopiskellen
  • lähiopetuksessa Jyväskylässä tai Helsingissä

"Voin mielihyvin sanoa, että tästä aihealueesta sain paljon ideoita ja ajatuksia toteutettaviksi, paitsi terveystiedon opetukseen, myös muuhun koulutyöhön sekä omaan elämään."

- Kirsti, terveystiedon perus- ja aineopinnot suorittanut

Terveystiedon monitieteisten perusopintojen opiskelu on joustavaa ja opiskelijan omaan elämäntilanteeseen mukautuvaa. Voit kuunnella asiantuntijaluentoja, opiskella pääsääntöisesti etäopintoina sekä hyödyntää opiskelussasi erilaisia opiskelutapoja ja monipuolista ohjausta. 

Perusopintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa terveystiedon monitieteisiin aineopintoihin. Myös aineopinnot voi suorittaa pääsääntöisesti etäopintoina.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2018-2019

Lisätietoja terveystiedon korvaavuuksista aiemmin opintoja suorittaneille

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden ja esim. oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi. Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit  ko. aihealueen opintojen suorittamisesta, ja että opintojen tavoitteet, sisältöalue, kirjallisuus ja laajuus ovat riittävät verrattuna korvattaviin opintoihin.

Uusi opetettava aine?

Opintotarjontamme mahdollistaa eri oppiaineiden kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

Aineenopettajakelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.