Terveystieto avoimessa yliopistossa

Haluatko terveystiedon opettajaksi? Terveystiedon opinnot avoimessa yliopistossa tuovat tietyin ehdoin aineenopettajan kelpoisuuden.

Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Miten huomioit esimerkiksi oppilaantuntemuksen, pedagogisen osaamisen ja eettisen osaamisen terveystiedon opetuksessasi? Etsitkö uusia virikkeitä terveystiedon opetukseesi? Terveystiedon opinnoissa kehität terveystiedon opettajuuttasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin. Terveystiedossa tarjolla ovat monitieteinen perusopintokokonaisuus ja aineopintokokonaisuus.  

Opiskelijatarina
Terveystieto laajensi näkökulmia liikunta-alaan

Voit opiskella terveystietoa

 • monimuotoisesti
 • ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin tahansa
 • pääsääntöisesti etäopiskellen
 • lähiopetuksessa Jyväskylässä tai Helsingissä

Terveystiedon monitieteisten perusopintojen opiskelu on joustavaa ja opiskelijan omaan elämäntilanteeseen mukautuvaa. Voit kuunnella asiantuntijaluentoja, opiskella pääsääntöisesti etäopintoina sekä hyödyntää opiskelussasi erilaisia opiskelutapoja ja monipuolista ohjausta. 

Perusopintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa terveystiedon monitieteisiin aineopintoihin. Myös aineopinnot voi suorittaa pääsääntöisesti etäopintoina.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Syksyn 2020 opinto-ohjelman löydät JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta

Lisätietoja terveystiedon korvaavuuksista aiemmin opintoja suorittaneille

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden ja esim. oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi. Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit  ko. aihealueen opintojen suorittamisesta, ja että opintojen tavoitteet, sisältöalue, kirjallisuus ja laajuus ovat riittävät verrattuna korvattaviin opintoihin.


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

 • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
 • Historia: historian perus- ja aineopinnot
 • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
 • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
 • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
 • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.