Terveystieto avoimessa yliopistossa

Haluatko terveystiedon opettajaksi? Terveystiedon opinnot avoimessa yliopistossa tuovat tietyin ehdoin aineenopettajan kelpoisuuden.

Miten huomioit esimerkiksi oppilaantuntemuksen, pedagogisen osaamisen ja eettisen osaamisen terveystiedon opetuksessasi? Etsitkö uusia virikkeitä terveystiedon opetukseesi? Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Opinnoissa kehität terveystiedon opettajuuttasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin.

Terveystiedon opinnot on suunnattu erityisesti terveystiedon opettajan kelpoisuutta tavoitteleville henkilöille, lasten ja nuorten parissa toimiville opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, ja kaikille asiasta kiinnostuneille.


Opiskele terveystietoa

Terveystiedon monitieteisten perusopintojen opiskelu on joustavaa ja opiskelijan omaan elämäntilanteeseen mukautuvaa. Voit kuunnella asiantuntijaluentoja, opiskella halutessasi kokonaan verkko-opintoina sekä hyödyntää opiskelussasi erilaisia opiskelutapoja ja monipuolista ohjausta. 

Perusopintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa terveystiedon monitieteisiin aineopintoihin.

Opinto-ohjelman, aikataulut ja ohjeita opintojen aloittamiseen löydät terveystiedon opinto-oppaasta

Lisätietoja terveystiedon korvaavuuksista aiemmin opintoja suorittaneille

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden ja esimerkiksi oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi. Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit  kyseisen aihealueen opintojen suorittamisesta ja että opintojen tavoitteet, sisältöalue, kirjallisuus sekä laajuus ovat riittävät verrattuna korvattaviin opintoihin.

Terveystiedon opinnot

  • opiskelet monimuotoisesti
  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • terveystiedon perusopinnot ja aineopinnot on mahdollista opiskella kokonaan verkko-opintoina

Avoimesta yliopistosta terveystiedon opettajaksi

Meillä voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden terveystiedon opettamiseen opiskelemalla monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa