Liikuntapsykologia

Perehdy liikunnan ja valmennuksen psykologiaan sekä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen

Liikuntapsykologian opinnoissa tutustut urheilupsykologian ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeisiin teorioihin, mekanismeihin ja tekniikoihin. Pääset tutkimaan ihmisiä ja heidän käyttäytymistään erilaisissa liikuntaympäristöissä ja soveltamaan tutkimustietoa myös käytäntöön. 

Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä urheilussa? Haluaisitko oppia soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa? Kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Aloita liikuntapsykologian opinnot nyt.

Liikuntapsykologia Professori Taru Lintunen esittelee liikuntapsykologian opintoja JY:ssa

Voit opiskella liikuntapsykologiaa

  • ilmoittautumalla milloin tahansa
  • aloittamalla milloin tahansa
  • suurimman osan opinnoista etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa

Liikuntapsykologian opinnot ovat uutuus tarjonnassamme!

Liikuntapsykologian opinnot sopivat sinulle, jos tarvitset osaamista siinä, miten autetaan ihmistä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä. Jos toimit huippu-urheilun parissa, urheilupsykologisella osaamisella autat ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa.

Liikuntapsykologia sopii sinulle erityisen hyvin, jos työskentelet nyt tai tulevaisuudessa valmentajana, ohjaajana, opettajana, personal trainerina tai liikuntapalvelujen suunnittelijana/kehittäjänä.

Lukuvuosi 2019-2020

  • Lähiopetukseen voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä

  • Löydät Liikuntapsykologian perusopintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintojärjestelmästämme Korpista: Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op

 


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa


Liikuntapsykologian perusopinnot Kokkolassa: 
Voit opiskella Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut Opintopolusta.