Liikuntapsykologia

 Liikuntapsykologian opinnoissa perehdytään sekä huippusuorituksen saavuttamiseen että fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä liikunnassa? Haluaisitko kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojasi liikuntatilanteissa? Mietitkö, kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Toimitko huippu-urheilun tai kilpaurheilun parissa ja haluat urheilupsykologista osaamista, jolla autat urheilijoita pääsemään huippusuorituksiin? 

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa.

Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella:

1. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa: autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä.

2. Suorituksen parantaminen: autetaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin.

3. Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi: autetaan ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja terveyttään eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma.

Liikuntapsykologian opinnoissa

 • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina
 • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
 • voit perusopinnot suoritettuasi syventää osaamistasi aineopinnoissa
 • määrität itse opiskelutahtiasi
 • opintojaksoja on tarjolla ympäri vuoden
 • ilmoittaudut opintojakson suoritustapaan opinto-oppaan kautta
Opiskelijatarina
Martti Myllynen, liikuntapsykologia

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella liikuntapsykologian perus- ja aineopintoja, jotka perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Kaikille avoimet perusopinnot muodostavat pohjan aineopinnoille. Opiskele valintasi mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai tähtää isompaan kokonaisuuteen!

Perusopinnot (25 op)

 • Opinnoissa tutustut mm. urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen. Pääset tarkastelemaan tutkimustiedon valossa ihmisiä ja heidän käyttäytymistään erilaisissa liikuntaympäristöissä.
 • Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
 • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.
 • Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteja.
 • PERUSOPINTOJEN VERKKOINFO järjestetään torstaina 16.9.2021 klo 17-18 Zoomissa:  https://jyufi.zoom.us/j/65042510311

Aineopinnot (35 op)

 • Aineopinnoissa syvennyt psyykkiseen valmennukseen, ryhmäilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, johtajuuteen ja vastuunottoon, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, käyttäytymisen muutokseen ja motivoivaan liikunnanohjaukseen.
 • Liikuntapsykologian aineopinnot soveltuvat liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) suorittaneille, jotka haluavat syventää liikuntapsykologista osaamista.
 • AINEOPINTOJEN VERKKOINFO järjestetään torstaina 16.9.2021 klo 18:30-19:30 Zoomissa:  https://jyufi.zoom.us/j/64158156577

Miten pääsen alkuun opinnoissani?

 

Tutkintotavoitteinen opiskelu

 • Liikuntapsykologiaan ei ole avoimen väylää, mutta opinnot soveltuvat terveystieteiden kanditutkinnon väylän valinnaisiksi opinnoiksi.
 • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy tiedekunnastasi, voiko liikuntapsykologian opintoja sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin.