Liikuntapsykologia

Perehdy liikunnan ja valmennuksen psykologiaan sekä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Opiskele liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa.

Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä urheilussa? Haluaisitko oppia soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa? Kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Toimitko huippu-urheilun tai kilpaurheilun parissa ja haluat urheilupsykologista osaamista, jolla autat urheilijoita pääsemään huippusuorituksiin?

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa. 

Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella:

 1. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa: autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä.
 2. Suorituksen parantaminen: autetaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin.
 3. Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi: autetaan ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja terveyttään eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma.

Liikuntapsykologian opinnoissa tutustut mm. psyykkiseen valmennukseen, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen. Pääset tarkastelemaan tutkimustiedon valossa ihmisiä ja heidän käyttäytymistään erilaisissa liikuntaympäristöissä.

Liikuntapsykologia Professori Taru Lintunen esittelee liikuntapsykologian opintoja JY:ssa

Voit opiskella liikuntapsykologiaa

 • aloittamalla opinnot milloin tahansa
 • 1.8.2020 alkaen opintoihin ilmoittaudutaan opinto-oppaan kautta uuden  opetussuunnitelman 2020–2023 mukaisesti opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista.
 • Uutuutena avoimen yliopiston opintotarjontaan tulevat liikuntapsykologian aineopinnot alkaen syksyllä 2020!

Syksyn 2020 opinto-ohjelman löydät JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta

Liikuntapsykologian opinnot 1.8.2020 alkaen

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot ovat tarjolla Jyväskylän avoimessa yliopistossa opetussuunnitelmakaudella 2020–2023. Suorita ensin liikuntapsykologian perusopinnot (25 op), jotka suoritettuasi olet tervetullut jatkamaan liikuntapsykologian opiskelua aineopintoihin (35 op).

Liikuntapsykologian perusopinnot

Kenelle?

 • Liikuntapsykologian perusopinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
 • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi kaiken ikäisten valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.
 • Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteihin tarvittaviin opintoihin.

Liikuntapsykologian perusopintojen opiskelu

 • Liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
 • Lähiopetus edellyttää läsnäoloa ja voit osallistua lähiopetukseen Jyväskylässä tai Helsingissä. Lähiopetusta on seuraavan kerran syksyllä 2020. Etäopinnoista koostuvat opintojaksot voit suorittaa sähköisesti missä tahansa.
 • Suoritustavat ovat opintojaksosta riippuen verkkotentti, oppimistehtävä, lähiopetus tai näiden yhdistelmä 
 • Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja oppiaineen yhteyshenkilöiltä tai HelpJYU-palvelusta.

Liikuntapsykologian perusopintojen aloittaminen ennen 1.8.2020

Jos haluat aloittaa opinnot jo kesällä 2020, sinun tulee suorittaa osa opintojaksoista vanhan opetussuunnitelman mukaan.

 • Aloita opintojaksosta LPSY1001 Liikuntapsykologian perusteet (2 op).
 • Koska 2 ja 3 opintopisteen opintojaksot poistuvat valikoimasta uuden opetussuunnitelman myötä ja niiden tilalle tulee 5 opintopisteen opintojaksoja, suorita myös opintojakso LPSP1002 Liikuntapsykologian perusteet 2 (3 op) vanhan opetussuunnitelman mukaan viimeistään 31.12.2020 mennessä.
 • Voit myös suorittaa LPSP306 Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen (5 op) -opintojakson vanhan opetussuunnitelman mukaisesti viimeistään 31.12.2020 mennessä.
 • Muiden opintojaksojen osalta sinun tulee odottaa syksyyn, jolloin pääset suorittamaan ne uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Ottakaa huomioon kesän tärkeät aikataulut

Muutokset vanhan ja uuden opetussuunnitelman välillä

Alla oleva kuvio havainnollistaa liikuntapsykologian perusopintoihin tulevia muutoksia ja opintojaksojen korvaavuuksia uudessa opetussuunnitelmassa 2020–2023. Vanhan opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot näkyvät kuviossa vasemmalla sinisellä pohjalla, uuden opetussuunnitelman opintojaksot oikealla oranssilla pohjalla.

MuutoksetLiikuntapsykologianPerusopintoihin.jpg

 Kuvion löydät myös pdf-tiedostona

Liikuntapsykologian perusopintojen aloittaminen 1.8.2020 alkaen

OpintojaksojenSuoritusjärjestys_po_20-23.jpg

Alustava aikataulu perusopintojen syksyllä 2020 aukeaviin suoritustapoihin 

Aikataulukuviossa näet opintojaksojen suoritustavat, joiden ilmoittautuminen aukeaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuviossa vasemmalla ovat opintojaksot suoritustapoihin jaoteltuina. LPSP1006 Ryhmäilmiöt liikunnassa 1 löytyy kahdesti, verkkotentti sinisenä ja oppimistehtävä oranssina, koska jakson suoritustavaksi voit valita joko verkkotentin tai oppimistehtävän. Opintojakso LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa puolestaan on eritelty Helsingin (sininen) ja Jyväskylän (oranssi) ryhmiin. 

Kuukausien alta löytyvät oranssit palkit ja niissä näkyvät päivämäärät ovat suoritustavan ilmoittautumisaikoja, harmaat palkit lähiopetuksen varoaikoja (lähiopetuksen järjestäminen edellyttää, että ryhmään on ilmoittautunut vähintään 10 opiskelijaa) ja siniset palkit opiskeluaikoja. Sinisissä palkeissa olevat päivämäärät ovat verkkotenttien tai oppimistehtävien palautuspäivämääriä suoritustavasta riippuen. 

LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa sisältää lähiopetusta, jonka ajankohdat kuviossa on kirjattu vain sanalla "lähiopetus". Tarkemmat lähiopetuspäivät ryhmittäin syksyllä 2020 ovat: 

 • Helsinki 1: 3.-4.9. ja 24.-25.9.
 • Helsinki 2: 4.-5.9. ja 25.-26.9.
 • Helsinki 3: 5.-6.11. ja 26.-27.11.
 • Helsinki 4: 6.-7.11. ja 27.-28.11.
 • Jyväskylä 1: 11.-12.9 ja 2.-3.10.
 • Jyväskylä 2: 12.-13.10. ja 2.3.11.
 • Jyväskylä 3: 23.-24.10. ja 13.-14.11.
 • Jyväskylä 4: 20-21.11. ja 11.-12.12.

Liikuntapsykologian aineopinnot

Kenelle?

 • Liikuntapsykologian aineopinnot (35 op) soveltuvat liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) suorittaneille, jotka haluavat syventää liikuntapsykologista osaamista.
 • Liikuntapsykologian aineopinnoissa syvennytään psyykkiseen valmennukseen, ryhmäilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, johtajuuteen ja vastuunottoon, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, käyttäytymisen muutokseen ja motivoivaan liikunnanohjaukseen.
 • Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteja.
 • Suoritustavat ovat opintojaksosta riippuen verkkotentti, oppimistehtävä, lähi- tai verkko-opetus tai näiden yhdistelmä
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja oppiaineen yhteyshenkilöiltä tai HelpJYU-palvelusta

Aineopinnot20-23.jpg
Kuvion löydät myös pdf-tiedostona

Liikuntapsykologian aineopinnot 1.8.2020 alkaen

OpintojaksojenSuoritusjärjestys_ao_20-23.jpg

Alustava aikataulu aineopintojen syksyllä 2020 aukeavien opintojaksojen suoritustapoihin

Aikataulukuviossa näet opintojaksojen suoritustavat, joiden ilmoittautuminen aukeaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuviossa vasemmalla ovat opintojaksot suoritustapoihin jaoteltuina. LPSA1004 Johtajuus ja vastuunotto liikunnassa löytyy kahdesti, verkkotentti sinisenä ja oppimistehtävä oranssina, koska jakson suoritustavaksi voit valita joko verkkotentin tai oppimistehtävän. Opintojakso LPSA1001 Psyykkinen valmennus 2 puolestaan on eritelty Helsingin (sininen) ja Jyväskylän (oranssi) ryhmiin. 

Kuukausien alta löytyvät oranssit palkit ja niissä näkyvät päivämäärät ovat ryhmien ilmoittautumisaikoja, harmaat palkit lähi- ja verkko-opetuksen varoaikoja (lähi- ja verkko-opetuksen järjestäminen edellyttää, että ryhmään on ilmoittautunut vähintään 10 opiskelijaa) ja siniset palkit opiskeluaikoja. Sinisissä palkeissa olevat päivämäärät ovat verkkotenttien tai oppimistehtävien palautuspäivämääriä suoritustavasta riippuen.

LPSA1001 Psyykkinen valmennus 2 sisältää lähiopetusta, jonka ajankohdat kuviossa on kirjattu vain sanalla "lähiopetus". Tarkemmat lähiopetuspäivät ryhmittäin syksyllä 2020 ja keväällä 2021 ovat: 

 • Helsinki 1: 23.-24.10.2020
 • Helsinki 2: 12.-13.2.2021
 • Jyväskylä 1: 27.-28.11.2020
 • Jyväskylä 2: 12.-13.2.2021

LPSA1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa 2 sisältää reaaliaikaista verkko-opetusta kahtena päivänä. Verkko-opetuspäivät ovat:

 • 1.3.2021 ja 22.3.2021

Tutkintotavoitteinen opiskelu

 • Liikuntapsykologiaan ei ole avoimen väylää, mutta opinnot soveltuvat terveystieteiden kanditutkinnon väylän valinnaisiksi opinnoiksi.
 • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy tiedekunnastasi, voiko liikuntapsykologian aineopinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin.