Liikuntapsykologia

Perehdy liikunnan ja valmennuksen psykologiaan sekä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen

Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä urheilussa? Haluaisitko oppia soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa? Kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Toimitko huippu-urheilun tai kilpaurheilun parissa ja haluat urheilupsykologista osaamista, jolla autat urheilijoita pääsemään huippusuorituksiin?

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa. 

Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella:

 1. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa: autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä.
 2. Suorituksen parantaminen: autetaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin.
 3. Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi: autetaan ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja terveyttään eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma.

Liikuntapsykologian opinnoissa tutustut mm. psyykkiseen valmennukseen, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen. Pääset tutkimaan ihmisiä ja heidän käyttäytymistään erilaisissa liikuntaympäristöissä ja soveltamaan tutkimustietoa myös käytäntöön. 

Liikuntapsykologia Professori Taru Lintunen esittelee liikuntapsykologian opintoja JY:ssa

Voit opiskella liikuntapsykologiaa

 • ilmoittautumalla opintoihin ja aloittamalla opinnot milloin tahansa
 • ilmoittautumalla koko perusopintokokonaisuuteen (25 op) tai yksittäisille opintojaksoille
 • pääsääntöisesti etäopintoina (kaksi opintojaksoa joissa lähiopetus Jyväskylässä tai Helsingissä)

Kenelle liikuntapsykologian perusopinnot soveltuvat?

 • Liikuntapsykologian perusopinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
 • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi kaiken ikäisten valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.
 • Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteihin tarvittaviin opintoihin.

Liikuntapsykologian perusopintojen sisällöt ja ilmoittautuminen lukuvuonna 2019-2020

 • Perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
 • Lähiopetus edellyttää läsnäoloa ja voit osallistua lähiopetukseen Jyväskylässä tai Helsingissä
 • Etäopinnoista koostuvat opintojaksot voit suorittaa sähköisesti missä tahansa.
 • Suoritustavat ovat opintojaksosta riippuen oppimistehtävä, etätentti ja/tai oppimispäiväkirja.
 • Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin
 • Löydät perusopintojen sisällöt, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet opintojärjestelmästä Korpista: Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Liikuntapsykologian opinnot lukuvuonna 2020-2021

Liikuntapsykologian perusopinnot ovat tarjolla myös lukuvuonna 2020-2021.

Liikuntapsykologian aineopinnot ovat tulossa Jyväskylän avoimen yliopiston opintotarjontaan lukuvuonna 2020-2021. Seuraathan verkkosivujamme!

Liikuntapsykologian perusopinnot Kokkolassa: Voit opiskella Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa