Liikuntapsykologia

Perehdy liikunnan ja valmennuksen psykologiaan sekä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Opiskele liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa.

Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä urheilussa? Haluaisitko oppia soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa? Kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Toimitko huippu-urheilun tai kilpaurheilun parissa ja haluat urheilupsykologista osaamista, jolla autat urheilijoita pääsemään huippusuorituksiin?

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa.

Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella:

1. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa: autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä.

2. Suorituksen parantaminen: autetaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin.

3. Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi: autetaan ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja terveyttään eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma.

Liikuntapsykologian opinnoissa

 • voit aloittaa ympäri vuoden
 • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
 • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina
 • voit perusopinnot suoritettuasi syventää osaamistasi aineopinnoissa
 • määrität itse opiskelutahtiasi
 • opintojaksoja on tarjolla ympäri vuoden
 • ilmoittaudut opintojakson suoritustapaan opinto-oppaan kautta, ks. tietoa toiminnan muutoksista
Opiskelijatarina
Martti Myllynen, liikuntapsykologia

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella liikuntapsykologian perus- ja aineopintoja, jotka perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Opiskele valintasi mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai tähtää isompaan kokonaisuuteen!

Perusopinnot (25op)

 • Opinnoissa tutustut mm. urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen. Pääset tarkastelemaan tutkimustiedon valossa ihmisiä ja heidän käyttäytymistään erilaisissa liikuntaympäristöissä.
 • Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
 • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.
 • Liikuntatieteen alaa opiskeleville perusopinnot on mahdollista lukea tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteja.

Aineopinnot (35op)

 • Aineopinnoissa syvennyt psyykkiseen valmennukseen, ryhmäilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, johtajuuteen ja vastuunottoon, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, käyttäytymisen muutokseen ja motivoivaan liikunnanohjaukseen.
 • Liikuntapsykologian aineopinnot soveltuvat liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) suorittaneille, jotka haluavat syventää liikuntapsykologista osaamista.

Miten pääsen alkuun opinnoissani?

 

Tutkintotavoitteinen opiskelu

 • Liikuntapsykologiaan ei ole avoimen väylää, mutta opinnot soveltuvat terveystieteiden kanditutkinnon väylän valinnaisiksi opinnoiksi.
 • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy tiedekunnastasi, voiko liikuntapsykologian aineopinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin.
 • Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnattuun 10 opiskelijan kiintiöön haku tapahtuu 1.-15.10.2020. Katso lisätietoa ja hae kiintiöön.