Liikuntapsykologia

Perehdy liikunnan ja valmennuksen psykologiaan sekä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Opiskele liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa.

Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä urheilussa? Haluaisitko oppia soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa? Kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Toimitko huippu-urheilun tai kilpaurheilun parissa ja haluat urheilupsykologista osaamista, jolla autat urheilijoita pääsemään huippusuorituksiin?

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa. 

Liikuntapsykologia Professori Taru Lintunen esittelee liikuntapsykologian opintoja JY:ssa

Voit opiskella liikuntapsykologiaa

Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella:

 1. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa: autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä.
 2. Suorituksen parantaminen: autetaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin.
 3. Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi: autetaan ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja terveyttään eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma.

 

Liikuntapsykologian opinnot

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot ovat tarjolla Jyväskylän avoimessa yliopistossa opetussuunnitelmakaudella 2020–2023. Suorita ensin liikuntapsykologian perusopinnot (25 op), jotka suoritettuasi olet tervetullut jatkamaan liikuntapsykologian opiskelua aineopintoihin (35 op).

Perusopinnot (25op)

Kenelle?

 • Liikuntapsykologian perusopinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
 • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi kaiken ikäisten valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.
 • Liikuntatieteen alaa opiskeleville perusopinnot on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteja.

Mitä ja miten?

 • Liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
 • Liikuntapsykologian perusopinnoissa tutustut mm. urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen. Pääset tarkastelemaan tutkimustiedon valossa ihmisiä ja heidän käyttäytymistään erilaisissa liikuntaympäristöissä.
 • Suoritustavat ovat opintojaksosta riippuen verkkotentti, oppimistehtävä, lähiopetus tai näiden yhdistelmä. Opinnot suoritetaan siis suurimmaksi osaksi verkossa.
 • Voit halutessasi suorittaa kaikki viisi opintojaksoa tai vain osan niistä.
 • Voit edetä opinnoissa haluamassasi tahdissa. Opintojaksoja on tarjolla ympäri vuoden.
 • Katso opinto-oppaan Näin aloitan opintoni -välilehdeltä perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys ja ilmoittautumisohjeet. Tutustu myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja oppiaineen yhteyshenkilöiltä tai HelpJYU-palvelusta.

Miten jatkaa kesken jääneitä opintoja?

 • Olet tervetullut jatkamaan kesken jääneitä opintojasi.
 • Opinto-oppaasta Tietoja opintojaan jatkaville -välilehdeltä löydät tietoa liikuntapsykologian perusopintoihin tulleista muutoksia ja opintojaksojen korvaavuuksia uudessa opetussuunnitelmassa 2020–2023.

Aineopinnot (35op)

Kenelle?

 • Liikuntapsykologian aineopinnot soveltuvat liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) suorittaneille, jotka haluavat syventää liikuntapsykologista osaamista.

Mitä ja miten?

 • Liikuntapsykologian aineopinnot (35 op) perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
 • Liikuntapsykologian aineopinnoissa syvennytään psyykkiseen valmennukseen, ryhmäilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, johtajuuteen ja vastuunottoon, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, käyttäytymisen muutokseen ja motivoivaan liikunnanohjaukseen.
 • Suoritustavat ovat opintojaksosta riippuen verkkotentti, oppimistehtävä, lähi- tai verkko-opetus tai näiden yhdistelmä. Lukuvuoden 2020-2021 ajan lähiopetus korvataan verkko-opetuksella.
 • Voit halutessasi suorittaa kaikki seitsemän opintojaksoa tai vain osan niistä. 
 • Voit edetä opinnoissa haluamassasi tahdissa. Opintojaksoja on tarjolla ympäri vuoden.
 • Katso opinto-oppaan Näin aloitan opintoni -välilehdeltä aineopintojen suositeltava suoritusjärjestys ja ilmoittautumisohjeet. Tutustu myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja oppiaineen yhteyshenkilöiltä tai HelpJYU-palvelusta.

 

Tutkintotavoitteinen opiskelu

 • Liikuntapsykologiaan ei ole avoimen väylää, mutta opinnot soveltuvat terveystieteiden kanditutkinnon väylän valinnaisiksi opinnoiksi.
 • Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy tiedekunnastasi, voiko liikuntapsykologian aineopinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin.
 • Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnattuun 10 opiskelijan kiintiöön haku tapahtuu 1.-15.10.2020. Katso lisätietoa ja hae kiintiöön.