Matematiikka ja tilastotiede

Syvennä matematiikan ja tilastotieteen osaamistasi

Valmistaudutko psykologian pääsykokeeseen? Innostavatko numerot? Haluatko kehittää matemaattisia taitojasi ennakoiden tulevia työtehtäviäsi laskennallisten työkalujen ja tietotekniikan parissa? Suunnitteletko tilastollista tutkimusta? Matematiikan opinnoissa kertaat, opit uutta ja sovellat lukion pitkän matematiikan osaamistasi. Tilastotieteessä taas opit perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista sekä miten tilastollisia analyysejä toteutetaan SPSS–ohjelmalla. 

Voit opiskella matematiikkaa

  • verkko-opintoina
  • ilmoittautumalla maaliskuun loppuun mennessä
  • ajastettuna tai oman aikataulun mukaan
  • ohjauksen tuella, jota saatavilla verkossa tai Jyväskylässä

Voit opiskella tilastotiedettä

  • verkko-opintoina
  • etänä
  • ajastettuna tai oman aikataulun mukaan
  • syyslukukaudella tai kevätlukukaudella
  • verkko-ohjauksen tuella
  • tenttimällä Jyväskylässä tai Helsingissä
Matematiikka

Onko lukion matematiikan pitkä oppimäärä jo kohtalaisesti hallinnassa? Matematiikan opinnoissa osa asioista on käsitelty jo lukion pitkässä matematiikassa, mutta kurssilla opitaan myös uusia asioita ja sovelletaan aiemmin opittua uusiin tilanteisiin. 

Opinnoissa käsitellään muun muassa differentiaalilaskentaa, tutustutaan rationaalifunktioihin ja ratkotaan yhtälöitä. Luennot ja oppimateriaalit ovat saatavissa Moodle-ympäristössä ja opintojakso suoritetaan kurssitentillä tai lopputentillä.

Tilastotiede

Vuonna 1749 laadittiin Suomen ensimmäinen väestötilasto.

Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista kuten empiirisen aineiston hankintamenetelmistä sekä yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti. Opintojakso vaaditaan monien kandidaatin tutkintojen yleisopintoihin. Lisäksi opintojakson tiedot ovat tarpeellisia mm. niille väitöskirjatyöntekijöille, joilla aiemmista tilastotieteen opinnoista on kulunut vuosia. SPSS-kurssilla opit, miten toteutat tilastollisia analyysejä SPSS–ohjelmalla. Kurssin tarkoituksena on olla käytännön apuna tutkimuksen tekemisessä, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tutustut SPSS-ohjelmaan ja voit hankkia ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot. 

Tilastotieteet opinnot ovat hyödyksi kenelle vain. Erityisen hyvin ne soveltuvat kandidaatin ja maisterin opintoja tekeville, tutkielmaa tekeville tueksi sekä esimerkiksi psykologian pääsykokeisiin valmentautuville.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020

Tilastotiede

Opintotarjonta
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Lukuvuosi 2019-2020

Tilastotiede