18.01.2019

Moninaistuva koulu -opinnot opettajille: vastauksia moninaisen kouluyhteisön kysymyksiin

Moninaistuva koulu -opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista tulevien oppilaiden ja ohjattavien tukemiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Infotilaisuus ja ensimmäisen jakson johdantoluento pidetään 7.2.2019. Luennon teema on Näkökulmia kulttuurien väliseen ohjaukseen ja neuvontaan.

Kouluyhteisöissä kohtaavat lapset, nuoret ja aikuiset erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista. Moninaisuus rikastuttaa ja haastaa koulujen arkea, ohjausta ja opetusta. Opinnot tarjoavat osaamista ja ymmärrystä moninaistuvassa koulussa toimimiseen. 

Moninaistuva koulu -opinnot vahvistavat tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ja käytännössä tarvittavia taitoja, joita kouluyhteisössä tarvitaan lasten ja nuorten opetuksessa ja tukemisessa. Teemoina ovat muun muassa vanhempien kasvatustyön tukeminen, kielitietoinen koulutus, koulun sosiaalityö, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, kulttuuri- ja uskontolukutaito, kulttuurisensitiivinen ohjaus sekä lapsen ja nuoren yksilöllinen tuki.

Ilmoittaudu tästä linkistä mukaan infotilaisuuteen ja ensimmäisen opintojakson johdantoluennolle – voit osallistua myös etäyhteyden avulla. Opintojaksoille on erillinen ilmoittautuminen. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Moninaistuva koulu -opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet lasten ja nuorten parissa
 • haluat ymmärtää paremmin erilaisia perheitä ja oppimisen taustatekijötä
 • kaipaat tukea monikulttuurisessa kouluympäristössä työskentelyyn
 • tahdot hyödyntää ryhmän monikielisyyden voimavaroja
 • haluat tietoa lasten ja nuorten parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

Moninaistuva koulu -opinnot ovat suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille. 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Moninaistuva koulu -opinnot yhteistyössä.

Moninaistuva koulu -opintojen kuusi opintojaksoa:

Todistuksen saaminen edellyttää opiskelijalta vähintään 25 opintopisteen suorittamista. 

Opintojakso

Suoritustapa

Sisältö

Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteuttaja: Diak

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika tälle kurssille 10.12.2018–8.2.2019

Verkkokurssi. Toteutusaika 25.02.2019–26.03.2019

 • kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
 • kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
 • vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
 • kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
 • kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
 • kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkotehtävä. Johdantoluento verkon välityksellä 28.3.2019 klo 17–18.30

 • portaittainen tuki oppimisessa
 • näyttöön perustuvat tuen periaatteet
 • yksilöllisen tuen keinot
 • ryhmässä toteutettava tuki
 • eriyttäminen
 • yksilöllistäminen
 • joustava ryhmittely

Perhe ja kasvatus (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä ja mahdollisesti verkkokurssi. Johdantoluento verkon välityksellä 16.5.2019 klo 18–19.30.

 • vanhemmuus äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista
 • kasvatustieteellisinä näkökulmina  vanhemmuuden haasteet ja tukimuodot
 • perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutus
 • erityispedagogiikan vaihtoehdossa: vanhemmuuden rakentuminen ja tukeminen, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski sekä perheiden kanssa tällöin tehtävä yhteistyö

Koulun sosiaalityö, yht. 5 op – sisältää kurssit: Koulun sosiaalityön perusteet (3 op) & Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op)

Toteuttaja: Diak

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkokurssit. Kurssien toteutusaika 26.8.2019–4.10.2019

Koulun sosiaalityö:

 • yksilökohtainen opiskeluhuolto  
 • koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen  
 • lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi  
 • lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu  
 • oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö  
 • monitoimijainen ja monialainen yhteistyö 

Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät:

 • kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen  
 • koulukiusaamisilmiö  
 • koulukiusaamisen ehkäisy  
 • koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote 

Kielitietoinen koulutus (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkokurssi. Aloitustapaaminen verkon välityksellä 7.10.2019 klo 17–19 ja tiivis verkkotyöskentely ryhmissä 21.10.2019–29.11.2019. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä.

 

 • monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmat
 • äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitys oppimisessa
 • miten äidinkieltä ja kielellistä identiteettiä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla

Kulttuuri ja uskontolukutaito, yht. 5 op – sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot (2 op) & Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op) 

Toteuttaja: Diak

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkokurssit. Kurssien toteutusaika tammi–helmikuu 2020

Kulttuurit ja uskonnot:

 • erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea

Uskontolukutaito ja uskontodialogi:

 • uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa 
 • kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

 

Tule infotilaisuuteen ja ensimmäisen opintojakson johdantoluennolle 7.2.2019

Moninaistuva koulu -opintojen infotilaisuus ja johdantoluento pidetään 7.2.2019 klo 17-19 Diak-kampuksella Helsingin Kalasatamassa (Kyläsaarenkuja 2). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

 • Ilmoittaudu mukaan maksuttomalle johdantoluennolle ja infoon tällä lomakkeella. Linkki etäyhteyteen jaetaan hieman ennen tilaisuuden alkua sähköpostitse, joten muistathan ilmoittautua. 

Infotilaisuudessa eri opintojaksojen opettajat kertovat opintojen sisällöistä ja vastaavat kysymyksiin. Johdantoluennon aiheena on Näkökulmia kulttuurien väliseen ohjaukseen ja neuvontaan. Luennon pitävät lehtorit KT, LTO Eija Pehkonen ja VTT, dosentti Marja Katisko. Pehkonen opettaa Diak:ssa moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja. Katisko on Diak:n monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden yliopettaja. Hän on perehtynyt maahanmuuttajataustaisten perheiden ja nuorten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.  

Näin ilmoittaudut Moninaistuva koulu -opintoihin

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ennen sen alkamista. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.