Musiikkiterapia

Musiikkiterapian opinnoissa keskitytään musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin

Oletko kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologista vaikutuksista? Musiikkiterapian opinnoissa opit, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.

Musiikkiterapia_pikkukuva.png

Voit opiskella musiikkiterapiaa

  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja yhteistyöoppilaitoksissamme
  • lähiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä
  • ilmoittautumalla opintokokonaisuuksiin niille määriteltyinä ilmoittautumisajankohtina

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista.

”Opiskelussa oli sopivasti käytännön tutustumista eri menetelmiin ja sopivasti omatoimista tiedon hankintaa ja prosessointia”

– Arto, musiikkiterapian opiskelija

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa kerrytät vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta
ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät sinut myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. 

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Opintotarjonta
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.