Musiikkiterapian opinnot avoimessa yliopistossa

Opiskele musiikkiterapiaa avoimessa yliopistossa. Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus- ja musiikkialan ammateissa toimiville. JYU avoimessa voit opiskella musiikkiterapian perus- ja aineopinnot.

Musiikkiterapian opinnoissa keskitytään musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin

Oletko kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologista vaikutuksista? Musiikkiterapian opinnoissa opit, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.


Voit opiskella musiikkiterapiaa

  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja Kokkolassa sekä yhteistyöoppilaitoksissamme
  • lähiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä
  • ilmoittautumalla opintokokonaisuuksiin niille määriteltyinä ilmoittautumisajankohtina

Musiikkiterapian opinnot

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista.

”Opiskelussa oli sopivasti käytännön tutustumista eri menetelmiin ja sopivasti omatoimista tiedon hankintaa ja prosessointia” – Arto, musiikkiterapian opiskelija

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa kerrytät vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät sinut myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. 


Opintotarjonta 
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Musiikkiterapian opinnot avoimessa yliopistossa