Jyväskylän yliopiston opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille

Yliopistoon orientoivat opinnot osana lukio-opintoja ja ammatillisia opintoja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin aloihin ja antavat esimakua korkeakoulussa opiskelusta. Opinnot ovat maksuttomia.

Jyväskylän yliopiston opinnoissa lukiolaiset ympäri Suomen sekä EduFutura Jyväskylän ammattiin opiskelevat voivat kokeilla maksuttomasti eri tieteenalojen opintoja yliopistossa. Opiskelu on joustavaa, sillä opintojaksot suoritetaan kokonaan verkossa.

Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan toisen asteen rinnalla opiskeltaviksi. Opintojen laajuus on 2 opintopistettä, paitsi Planetaarinen hyvinvointi on 1 opintopisteen laajuinen. 1 opintopiste vastaa 27 tunnin työskentelyä. 2 opintopistettä vastaa 54 tunnin työskentelyä. Suoritus hyväksiluetaan sekä toisen asteen oppilaitoksen että Jyväskylän yliopiston opintoihin.

Ilmoittautuminen
Ohjeet opintoihin ilmoittautumisesta näet tämän sivun lopusta. Opintoihin ilmoittautuminen edellyttää, että sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilitunniste käytössäsi. Kurssit ovat maksuttomia, mutta rekisteröityminen opiskelijaksi orientoiviin opintoihin edellyttää sähköistä tunnistautumista.  

Todistus suoritetuista opinnoista 
Kurssin opintosuoritukset arvosanoineen viedään Jyväskylän yliopiston Korppi-opintotietojärjestelmään https://avoin.korppi.jyu.fi/. Suorituksen löydät opintosuoritusotteeltasi. Kirjaudu käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi Korppiin ja valitse edelleen Opinnot -> Avoimen yo:n opintosuoritusote. Voit tulostaa opintosuoritusotteesi Korpista ja toimita se koulullesi. Mikäli tarvitset virallisen opintosuoritusotteen (allekirjoitettu), voit tilata sen todistukseksi kurssin suorittamisesta. Ohjeet opintosuoritusotteen tilaamiseen löydät osoitteesta: http://r.jyu.fi/AL3
Jos tunnus on ehtinyt vanhentua (eli ei pääse enää kirjautumaan Korppiin), saa tunnuksen uudelleen aktivoitua kirjautumalla OMA-palveluun (https://account.jyu.fi/) verkkopankkitunnuksilla.

Opiskelijatarina
Emma ja Jessica kannustavat avointen yliopisto-opintojen suorittamiseen lukiossa


Avoimesti sinulle, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva

Yliopisto-opintoja kannattaa opiskella jo toisella asteella, koska... 

 • voit kokeilla yliopisto-opiskelua ilman pidempää sitoutumista  
 • voit tutustua sinua kiinnostavaan alaan ja saada näin varmuutta uravalintaasi
 • verkossa tapahtuva etäopiskelu on joustavaa niin ajan kuin paikan suhteen
 • orientoivat opinnot on suunniteltu laajuudeltaan toiselle asteelle sopiviksi (1-2 op)
 • valmis opintosuoritus hyväksiluetaan sekä toisen asteen että Jyväskylän yliopiston opintoihin
 • valtakunnalliset kurssit voi suorittaa kokonaan verkossa, joten opinnot ovat saatavilla kaikissa Suomen lukioissa.

Tervetuloa tiedon lähteelle!

Jyväskylän yliopiston opintojaksot toiselle asteelle 2021–2022

Alla näet Jyväskylän yliopiston valtakunnallisen opintotarjonnan kaikille Suomen lukioille sekä EduFutura Jyväskylän ammatillisille koulutuksille. Kunkin opintojakson laajuus on 2 opintopistettä (poislukien Johdatus planetaariseen hyvintointiin 1 op). Huomioi sinua kiinnostavan opintojakson aikataulu opintoja suunnitellessasi. Sen voi tarkistaa alta jakson linkistä. Opinnot ovat maksuttomia.

Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautumislinkit
Alla olevassa listassa esitellään opintotarjonta lyhyesti. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit ovat opintojaksojen tarkemmissa kuvauksissa, joihin pääset myös kunkin oppiaineen nimeä klikaten. 

Akateeminen opiskelu

 • Mind the gap
  Kurssilla vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkea-asteella tarvittaviin kieli- ja viestintäopintoihin ja antaa perustaa eri tieteenaloilla tarvittavien yleisten akateemisten taitojen opiskelemiseen.

Kasvatustieteet

 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin kasvatusalan tehtäviin ja niiden taustalla olevaan tieteelliseen ajatteluun. Samalla opiskelija pääsee pohtimaan omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan.
Minustako kasvatustieteen asiantuntija ja osaaja?

Kielet

 • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
  Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
  Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä.
 • Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft
  Kurssilla tutustutaan saksalaiseen yhteiskuntaan, saksankieliseen mediaan sekä kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kaikissa aihepiireissä harjoitellaan monipuolisesti saksan kielen käytön eri osa-alueita.

Liikunta- ja terveystieteet

 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
  Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta.

Kemia ja fysiikka

 • Biologinen kemia
  Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.
 • Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi
  Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella.

Monitieteiset opinnot

 • Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)
  Kurssilla perehdytään maailman kestävyyshaasteisiin ja tutustutaan planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Psykologia

 • Ihmismielen salat
  Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Kurssilla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat muun muassa elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Tilastotiede

 •  Johdatus tilastotieteeseen - kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso opintojakson esittelyvideo.

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
  Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä.

Kauppatieteet

 • Haluatko kauppatieteilijäksi
  Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

Seuraavat opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa. TATin opintojaksot ovat myös maksuttomia. Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä. 

 • Oman talouden hallinta
  Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta.

TAT Talous ja nuoret logo

Oma talous haltuun

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen toiselle asteelle suunnatuille kursseille on helppoa ja turvallista. Aluksi kannattaa tutustua yleisiin ohjeisiin HelpJYU-palvelussa: Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin.

”Kurssin jälkeen uskalsin hakea yhteishaussa sellaiselle alalle, jonne en muuten todennäköisesti olisi päätynyt.”

– Yliopistokurssin käynyt toisen asteen opiskelija

Ohjeet opiskelijalle

 1. Tutustu opintotarjontaan. Kun löydät sinua kiinnostavan opintojakson, jolle haluat ilmoittautua, varmista ensin opinto-ohjaajaltasi, että kurssi sopii lukujärjestykseesi. 

 2. Varmista seuraavaksi, että sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilitunniste käytössäsi. Kurssit ovat maksuttomia, mutta rekisteröityminen opiskelijaksi orientoiviin opintoihin edellyttää sähköistä tunnistautumista. Opiskelijoiden vahva tunnistaminen on tärkeää ilmoittautumisen lisäksi myös opintojen suorittamisessa ja opintosuoritusten kirjaamisessa, joten opiskelijoiden ilmoittautuminen on mahdollista vain verkkopankkitunnuksilla ja mobiilitunnisteella.

 3. Ilmoittaudu kurssille opinto-ohjaajasi avustuksella. Ilmoittautumislinkit orientoiviin opintoihin ovat opintojaksojen tarkempien kuvausten yhteydessä. 

Opintojen järjestäminen ja opintomaksut

Oppilaitoksen ei tarvitse solmia erillistä yhteistyösopimusta JYU avoimen kanssa. Opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Jos haluat lisätietoa opintojaksoista ennen ilmoittautumista, voit ottaa yhteyttä orientoivista opinnoista vastaaviin koulutuspäällikköihimme: 

Paula Savela
paula.savela(at)jyu.fi

Susanna Nummi
susanna.nummi(at)jyu.fi

Kysyttävää ilmoittautumisesta

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, opiskelusta tai opintojen suunnittelusta, ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelussa. Näet sieltä myös ohjeita opintoihin ilmoittautumiseen ja opiskeluun liittyen.

 

Kokemuksia yliopisto-opiskelusta toisella asteella

Lue artikkeli toiselle asteelle suunnatuista orientoivista opinnoista JYUnity-verkkojulkaisusta:
Yliopisto-opiskeluun pääsee tutustumaan jo lukiossa

Tutustu toisen asteen opiskelijoiden kokemuksiin korkeakoulujen kursseista Omalle polulle korkeakouluun -hankkeessa: 

 

Avoimen yliopiston muu opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Tutustumiskurssien lisäksi toisen asteen opiskelijat voivat osallistua maksuttomasti Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -verkkokurssille, joka johdattaa yliopisto-opiskelun pariin. Pelillinen kurssi on suunniteltu tukemaan opinnoissa onnistumista avoimessa yliopistossa.

Tutustu opiskeluun avoimessa yliopistossa

JYU avoimen koko opintotarjonnasta löydät useita kymmeniä eri oppiaineita. Opintotarjonnastamme näet oppiaineet, opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2021-2022