Avoin yo, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija omaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisesti pätevää tekstiä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2017 kesään 2018 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5 op
 • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta, 5 op
 • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat, 5 op
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op
 • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot sosiaalityön perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

 • filosofia
 • sosiaalitieteet
 • yhteiskuntaoppi
 • sosiologia
 • yhteiskuntatieteet
 • elämänkatsomustieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi