Avoin yo, Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata tilastollisen tutkimuksen tavoitteita ja peruskäsitteitä
 • kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet
 • tunnistaa erilaisia tilastollisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä
 • eritellä tilastollisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja

Koulutuksen sisältö

1.8.2017 voimaanastuneen opinto-ohjelman perusteella tämä yleisopintoihin sisältyvä määrällisten menetelmien opintojakso tulee olla suoritettuna ennen ilmoittautumista aineopintojen opintojaksolle KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op). Opintojaksolla ei edellytetä aiemmin suoritettua SPSS-kurssia.

Ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet aineopintoihin ennen 1.8.2017 voivat vaihtoehtoisesti valita määrällisten menetelmien suorittamisen syyslukukaudella 2017 järjestettävällä kurssilla KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät (5op).

 • peruskäsitteet
 • tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus)
 • tilastolliset tunnusluvut
 • muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva)
 • otantamenetelmät
 • tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa
 • tilastollisen tutkimuksen lukutaito

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Avainsanat

 • määrälliset tutkimusmenetelmät
 • tilastotiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi