Avoin yo, Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), lv. 2018 - 2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
• osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja -termejä
• tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet
• hallitsee reaktioyhtälöiden tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut
• tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen
• tuntee lämpökemian ja kalorimetrian perusteet sekä osaa laskea erilaisten prosessien entalpianmuutoksia
• osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella
• osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin
• osaa soveltaa Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoriaa molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa
 

Koulutuksen sisältö

• Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa
• Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne
• Yhdisteet ja niiden nimeäminen
• Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria
• Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait
• Johdatus lämpökemiaan, kalorimetria
• Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin
• Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoriat

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia

Avainsanat

  • kemia
  • jaksollinen järjestelmä
  • molekyyli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi