Avoin yo, Näyttöön perustuva terveydenhuolto, lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelija:

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet
  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon määrää ja luotettavuutta
  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa

Koulutuksen sisältö

  • Erilaiset tutkimusasetelmat terveystieteissä
  • Tutkimusten laatukriteerien arviointi
  • Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi