Avoin yo, Harjoittelu: Tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (aikuiskasvatustiede), lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • muodostaa näkemyksen kasvatusalan työelämästä ja -tehtävistä
  • reflektoida teoreettisten näkökulmien valossa kasvatusalan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista
  • ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen kasvatusalan toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, ohjauksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2018 kesään 2019 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • kasvatusalan toimintaympäristöt
  • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijän työtehtävät
  • kasvatusalan osaaminen

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kasvatustiede
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi