Avoin yo, Proseminaari (kasvatustiede), lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
150,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
  • hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
  • toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Koulutuksen sisältö

Aineopinnot kulminoituvat opintojen loppuvaiheessa tehtävään pienimuotoiseen omaan tutkimukseen eli proseminaarityöhön ja proseminaarityöhön kuuluvaan seminaarityöskentelyyn.

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma, tieteellinen viestintä ja kielenhuolto, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kasvatustiede
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi