Avoin yo, Äänteistä puheeksi, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot
  • ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
  • hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
  • tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
  • tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
  • pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen äännerakenteeseen ja puhutun kielen keskeisiin piirteisiin sekä variaatioon. Näitä tarkastellaan suhteessa kirjoitettuuun kielimuotoon. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi