Avoin yo, Aikuisen ajattelu ja oppiminen, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa tieteellisen ajattelun kehityksen vaiheet
  • tarkastella perustellen, miten tieteellisen ajattelun kehittymistä voidaan tukea käytännössä
  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä sekä soveltaa niitä käytäntöön
  • hahmottaa aikuisten ajattelun ja oppimisen yksilöllisenä sekä sosiaalisena ilmiönä

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Aikuisen ajattelu on laaja-alainen, useita ihmismielen ja ihmisen toiminnan alueita yhdistävä ilmiö, jota eri tieteenalat tarkastelevat mm. kehityksellisestä ja oppimisen näkökulmasta (Kallio 2016). Tieteellinen ajattelu on laadullisesti jalostunutta, kyvykkyyttä ymmärtää ja suhteuttaa erilaisia näkökulmia. Se on eri tietolähteitä kriittisesti punnitsevaa ja uutta luovaa ajattelua.

Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi.

Jaksossa perehdyt aikuisen ajattelun kehityksestä ja tieteellisen ajattelun piirteistä saatuun tutkimustietoon, ja pohdit ajattelun kehityksen tukemista käytännössä, esim. opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi perehdyt erilaisiin oppimiskäsityksiin ja sovellat lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • aikuiskasvatus
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi