Avoin yo, Anatomia ja fysiologia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää ihmisen anatomian ja fysiologian keskeisen käsitteistön

  • ymmärtää musiikin vaikutuksia ihmisen anatomian ja fysiologian näkökulmista

  • saa peruskäsityksen musiikkiterapian erilaisista sovelluksista, joiden kohteena ovat erilaiset fysiologiset häiriöt ja sairaudet

  • ymmärtää fysiologisten ominaisuuksien ja rajoitteiden merkityksiä hoidossa ja kuntoutuksessa.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla käsitellään sellaisia musiikin ominaisuuksia ja musiikkiterapian sovelluksia, jotka kytkeytyvät eri tavoin ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Tarkastelun piirissä ovat aivojen rakenteisiin ja toimintaan liittyvät, samoin kuin hermostollisiin ja hormonaalisiin toimintoihin liittyvät sovellukset ja vaikutusmekanismit. Kurssilla käsitellään myös erilaisia fysiologisia sairauksia (kuten selkäydinvammat, hengityselinsairaudet, yms.) niin musiikin suoran vaikutuksen kuin musiikkiterapeuttisten sovellustenkin pohjalta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta sekä ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

  • musiikkiterapian aineopinnot
  • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi