Avoin yo, Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Tiedot: Humanististen ja sekulaarien sekä ei-sekulaarien katsomustraditioiden tuntemus, filosofisen ihmistutkimuksen alat, maailmankatsomusten perusteet; hyvän elämän, yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin sekä etiikan keskeiset näkemysten tuntemus.
Taidot: Elämänkatsomustieto - oppiaineen opettamisen edellyttämät taidot: oppiainesisältöjen kehittäminen ja kytkeminen opetustyöhön perehtymisvaiheesta lähtien opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppiainepedagogiikan mukaisesti.
Asenteet: Kriittisen ja sivistysmyönteisen asenteen omaksuminen, opettajuuteen jatkuvan oppimisen asenteella suhtautuminen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen. 

Humanismi, sekulaarit ja ei-sekulaarit katsomukset sekä niiden tutkiminen, sekä näiden traditioiden tuntemus.
Ihmisen ja ympäristön tutkimukselliset näkökulmat kokonaisvaltaisen maailmankuvan muodostamisessa.
Laaja valikoima näkemyksiä koskien hyvää elämää, etiikkaa, yhteiskuntaa, todellisuutta ja sen eri puolia.

Voit aloittaa opinnot joustavasti ympäri lukuvuoden. Opinnoissa voit hyödyntää erilaisia sinulle parhaiten soveltuvia opiskelumuotoja ja voit opiskella ne kokonaan etä- ja verkko-opiskeluna. Opiskelu muodostuu pääosin itsenäisesti tehtävistä kirjallisista oppimistehtävistä, joista sovitaan opettajan kanssa. Kirjatenttejä voit suorittaa avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Elämänkatsomustiedon opinnot pätevöittävät elämänkatsomustieto-oppiaineen opettamiseen. Elämänkatsomustiedon perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus (tai filosofian ja politiikan tutkimuksen/yhteiskuntatieteen ja filosofian/filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus) yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja elämänkatsomustiedossa.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot

EKTA2001 Opettajaseminaari (5 op)
EKTA2002 Etiikan peruskurssi (5 op)
EKTA2003 Maailmanuskonnot (5 op)
EKTA2004 Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikki (5 op)
EKTA2005 Maailmankuvien filosofia (5 op)
EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op)
EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti (5 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • aineenopettaja
  • elämänkatsomustieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi