Avoin yo, Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan

● osaa arvioida väestön vanhenemisen merkitystä yhteiskunnan eri sektoreille sekä Suomessa että globaalisti
● tunnistaa väestön vanhenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
● osaa arvioida omaa vanhenemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Koulutuksen sisältö

● Väestön vanheneminen tulevaisuuden Suomessa
● Vanhenevat yhteiskunnat
● Vanhenevan väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys elämänkulun myötä
● Sukupolvierot ja vanheneminen

Lisätietoja

Opintojakso on osa gerontologian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia

Avainsanat

  • terveystieteet
  • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi