Avoin yo, Erityispedagogiikan perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
250,00 Euroa

Tavoite

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Erityispedagogiikka tieteenalana
Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Opiskelutavat on suunniteltu siten, että opinnot voi suorittaa hyvin joustavasti. Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot mihin aikaan lukuvuotta tahansa. Voit edetä omaan tahtiin valitsemassasi opintojaksojärjestyksessä.

Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti.  Halutessasi voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden etäopintoina/verkko-opintoina.

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat neuvovat opintojen suunnittelussa ja opintojen sisältöihin ja suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintoihin järjestetään perehdytyksiä sekä livetilanteina että tallenteina. Lukuvuoden aikana järjestetään myös vapaaehtoisia ohjausiltoja verkkokokousohjelmalla.

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voit halutessaan jatkaa aineopintoihin. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Sinulla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen  yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta www.avoin.jyu.fi/tutkinto.

Opintoja jatkaville opiskelijoille
Jos olet suorittanut erityispedagogiikan perusopintoja aiempien lukuvuosien opintovaatimuksilla, ota yhteyttä yliopistonopettaja Liisa Kytölään (puh. 040 576 7769, liisa.kytola@jyu.fi). Liisalta saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

  • ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
  • ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
  • ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
  • ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
  • ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot erityispedagogiikan perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • erityispedagogiikka

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi