Avoin yo, Historian aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
41 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
410 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja
 • osaa käyttää keskeisiä tiedonhankintajärjestelmiä ja -välineitä
 • pystyy osallistumaan projektityöskentelyyn ja tieteelliseen keskusteluun
 • osaa laatia tieteellisen tutkielman
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä
 • valitsee maisteriopintojen pääaineen ja oman erikoistumisalansa

Koulutuksen sisältö

Historia oppiaineena

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta, opetusta ja opiskelua profiloi yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Historian alalta valmistutaan esimerkiksi tutkijaksi, opettajaksi, arkistoalalle, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi ja hallintotehtäviin.

Historian aineopinnot

Historian aineopinnot koostuvat Yhteisestä osuudesta (9 op) ja Erikoistumisopinnoista (32 op). Yhteisen osuuden opintojaksojen (HISA014 ja HISA015) suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista. Erikoistumisopinnoissa erikoistumisalueita on viisi: aate- ja käsitehistoria, poliittinen historia, kulttuurihistoria, sosiaalihistoria sekä taloushistoria. Jokaisesta viidestä erikoistumisalueesta suoritetaan yksi osio (á 4 op, yhteensä 20 op). Lisäksi suoritetaan kolme osiota opiskelijan valitsemilta erikoistumisalueilta (á 4 op, yhteensä 12 op). Kirjatentteinä suoritettaessa neljä opintopistettä koostuu kahdesta kirjasta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Yhteinen osuus (9 op):

 • HISA014 Historiantutkimuksen lähteet (5 op)
 • HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja (4 op)

Erikoistumisopinnot (32 op):

Suoritetaan kirjatenttinä. Valitse jokaisesta aihealueesta vähintään yksi (yht. 20 op), loput voit valita vapaasti (12 op).

Aate- ja käsitehistoria:

 • HISA121 Aatehistorian suuret linjat (4 op)
 • HISA122 Yhteiskunnalliset aatteet (4 op)
 • HISA123 Käsitehistoria (4 op)

Poliittinen historia:

 • HISA211 Kansainväliset suhteet (4 op)
 • HISA202 Kriisit ja rauhaan palaaminen (4 op)
 • HISA223 Poliittinen kulttuuri (4 op)

Kulttuurihistoria:

 • HISA312 Arjen historia (4 op)
 • HISA3103 Tieteen historia (4 op)
 • HISA314 Rikos ja kulttuuri (4 op)

Sosiaalihistoria:

 • HISA412 Sukupuolihistoria (4 op)
 • HISA413 Yhteisöhistoria (4 op)
 • HISA414 Sosiaaliset rakenteet (4 op)

Taloushistoria:

 • HISA511 Maailman taloushistoria (4 op)
 • HISA512 Suomen taloushistoria (4 op)
 • HISA514 Ihminen ja talous (4 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot historian aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • aate- ja käsitehistoria
 • poliittinen historia
 • historian aineopinnot
 • sosiaalihistoria
 • taloushistoria
 • kulttuurihistoria
 • historia
 • historian tutkimus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi