Avoin yo, Historian perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
30 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
450 Euroa

Tavoite

Perusopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisiä historiallisia kehityslinjoja
 • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen, tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja hahmottaa historiaa tieteenalana
 • osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
 • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
 • on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
 • pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista
 • on kehittänyt kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyään. 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Historian perusopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja keskeisiin historiallisiin ilmiöihin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot 

 • HISP011 Johdatus historian tutkimukseen (5 op)
 • HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (5 op)
 • HISP023 Sukupuolihistoria (5 op)
 • HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (5 op)
 • HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (5 op)
 • HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (5 op)

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot historian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • historian perusopinnot
 • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi