Avoin yo, Historiantutkimuksen menetelmät, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee historiantutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ja lähestymistavat, sekä teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
  • tuntee keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa joitakin niistä
  • ymmärtää tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  • tiedostaa historiantutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia
  • on harjaantunut ryhmätyötaitoihin ja tiedonhakuun ja
  • osaa analysoida erilaisia tekstejä kriittisesti.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksessa käytettyihin keskeisiin menetelmiin luennoin ja demoin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historian aineopinnot
  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi