Avoin yo, Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelija:

● soveltaa terveyden edistämisen ja ikääntymisen teorioita erilaisiin ikääntyvien
   ihmisten terveyteen liittyviin haasteisiin (esim. kaatumiset, kognitio, yksinäisyys)
● suunnitella tutkimustietoon pohjautuvan ikääntyvän ihmisen terveyttä
   edistävän intervention

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

● Terveyden edistämisen teoriat ja niiden soveltaminen vanhemmissa ikäryhmissä
● Ikääntyville ihmisille kohdistetun terveysintervention prosessin suunnittelu

Lisätietoja

Opintojakso on osa Gerontologian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia

Avainsanat

  • terveyden edistäminen
  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi